Роботодавці братимуть участь у доопрацюванні Концепції реформування податкової системи

1 серп. 2012

Федерація роботодавців України розглянула розроблену Державною податковою службою України (ДПСУ) Концепцію реформування податкової системи та відзначає, що роботодавці підтримують наміри вдосконалення системи оподаткування та вважають позитивним факт визнання владою серйозних проблем у діючій системі оподаткування. У той же час Федерація роботодавців висловила низку зауважень до Концепції, які було надіслано до Міністерства фінансів України і ДПСУ.

Зокрема, в представленій Концепції вбачається неприйнятним впровадження одночасно з ПДВ ще й податку з обороту у запропонованому розмірі. Реалізація таких намірів призведе до різкого погіршення фінансового стану передусім експортоорієнтованих підприємств та підприємств, що випускають продукцію високих переділів. Про це свідчать розрахунки підприємств – членів Федерації.
Крім того, впровадження податку з обороту означатиме стимулювання сировинного виробництва та виробництва продукції низьких переділів та низької доданої вартості, але знищить високотехнологічні виробництва, а також малий і середній бізнес, що є шляхом у нікуди.

Федерація роботодавців України погоджується з пропозиціями щодо зменшення ставки єдиного соціального внеску та перерозподілом відрахувань між роботодавцями та найманими робітниками. Проте, намір авторів Концепції вдвічі підвищити мінімальну заробітну плату (дані наміри не мають ніякого відношення до системи оподаткування, а тому взагалі-то їм не місце у даній Концепції) значним чином нівелює позитивний ефект від зниження ставки ЄСВ.

З 26 по 30 червня 2012 року представники Федерації взяли участь у кількох засіданнях робочих груп із доопрацювання Концепції, впродовж яких було викладено бачення роботодавців стосовно напрямів реформування податкової системи. Представники ДПСУ запевнили представників роботодавців у тому, що викладені ними зауваження будуть враховані при доопрацюванні Концепції.

За словами заступника Голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, у будь-якому разі не варто приймати поспішних рішень щодо зміни податкового законодавства. «Наразі доцільно було б провести глибокі розрахунки наслідків впровадження реформи, визначитись з ризиками тощо. Безпосереднє впровадження змін варто було б перенести щонайменш на 2014 рік», – зауважив Дмитро Олійник.