ФРУ буде продовжувати ініціювати зміни до закону про зайнятість

22 серп. 2012

КИЇВ, 22 серпня 2012 року. Президент України підписав Закон України «Про зайнятість населення», який був ухвалений Верховною Радою 5 червня цього року.

Від самого початку обговорення проекту цього закону, Федерація роботодавців України наголошувала на тому, що підтримує необхідність осучаснення законодавства в сфері зайнятості населення. Водночас, ФРУ продовжує наполягати на тому, що без існування відповідного економічного базису для реалізації передбачених в законі гарантій та механізмів сприяння реалізації права на працю, неможливо буде кардинально  вирішити проблеми у цій сфері.

Не зважаючи на застереження ФРУ, прийнятий закон законсервував архаїчний механізм квотування робочих місць для «окремих» категорій громадян. При цьому, наявність такого механізму квотування  абсолютно не гарантує цим людям  реалізацію їх права на працю, оскільки воно в першу чергу залежить від можливостей роботодавців та наявності реальних робочих місць. Тому, роботодавці акцентують увагу на необхідності вилучення із закону норм, що стосуються квоти на працевлаштування таких категорій.

Залишилась неврахованою позиція роботодавців щодо необхідності законодавчого врегулювання діяльності Ради з профорієнтації, яка має забезпечити тристоронній діалог в сфері професійної орієнтації населення, професійного навчання та розвитку трудового потенціалу.

Не взяли до уваги законодавці і пропозицію сторони роботодавців щодо необхідності розмежування джерел фінансування функцій державної служби зайнятості та Фонду соціального страхування на випадок безробіття, виходячи із головного завдання цього виду страхування – підтримка громадян шляхом відшкодування частини втраченого внаслідок відсутності роботи заробітку. Як наголошують, в Федерації роботодавців, закон консервує нинішню парадоксальну ситуацію, коли державна установа, що налічує більше 16 тисяч працівників, фінансується за рахунок страхових внесків працівників і роботодавців, замість того щоб спрямовувати ці кошти на страхові виплати. До того ж, новий закон передбачає фінансування за рахунок страхових коштів суспільно-корисних робіт, ваучерів для навчання, інформаційно-консультаційних послуг служби зайнятості, утримання інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості. А всі ці витрати знову ж таки лягають додатковим тягарем на платників страхових внесків та суттєво збільшують і без того значне соціальне навантаження на фонд оплати праці – зауважують в Федерації роботодавців.

Передбачений законом механізм стимулювання зайнятості за рахунок звільнення від сплати єдиного внеску за найнятих на нові робочі місця, нажаль,  поширюється лише на суб’єктів малого підприємництва. Відтак, в Федерації роботодавців наголошують на доцільності розширення цього механізму на всіх суб’єктів господарювання, які створюють нові робочі місця. При цьому, слід звернути увагу на те, що механізм надання роботодавцям дотацій для працевлаштування безробітних на додаткові робочі місця (який поки що діє), з 01 січня 2013 року скасовується. Тим самим втрачається, по суті, єдиний активний інструмент стимулювання роботодавців брати на роботу зареєстрованих безробітних.

Ще одним суттєвим недоліком закону, як вважають в ФРУ, є також втручання цього закону до іншої, зовсім йому не притаманної,  сфери нормативного регулювання – соціального діалогу і функціонування його інституцій в сфері загальнообов’язкового соціального страхування. Так, документом передбачаються зміни в системі управління Фондом соціального страхування на випадок безробіття та фактично ліквідовуються функцій трьохстороннього правління (роботодавці+держава+застраховані) щодо управління Фондом, включаючи визначення кадрової політики та затвердження фінансових і розпорядчих документів Фонду.

Тож, не дивлячись на те, що закон “Про зайнятість населення” вже прийнятий і набув чинності, Федерація роботодавців України розпочинає роботу з підготовки змін для внесення їх у закон. Всі пропозиції та зауваження від роботодавців до зазначеного закону приймаються на електронну адресу fss@fru.org.ua або за тел. (044) 251-70-32.