В Україні більше 80 000 молодих людей безробітні

25 лист. 2013

Питання зайнятості, інтеграції молоді на ринок праці, трудова міграція, - ще далеко не повний перелік питань, з якими доводиться стикатися роботодавцям України. Сьогодні у Європі більше 5 млн. молодих людей є безробітними. Загалом же середній рівень безробіття серед молоді складає 23%. В Україні цей показник становить 18%. За даними Державної служби зайнятості, загальна кількість безробітних віком від 18 до 25 років досягає 80 тисяч осіб.

Значна частина сучасних проблем з молодіжною зайнятістю як в Україні, так і в Європейському регіоні, пов'язані з якістю освіти і невідповідністю пропонованих навчальними закладами знань і навичок актуальним потребам роботодавців.

Як приклад можу сказати, що у 2012 році протягом трьох місяців з дня закінчення навчання не змогли працевлаштуватися і, на жаль, скористалися послугами «біржі праці» 93 тис. випускників різних українських навчальних закладів,  а це майже 19% від загальної кількості випускників. З цієї цифри 6,3 тис. осіб складали випускники середніх загальноосвітніх шкіл, 33,4 тис. осіб - випускники професійно-технічних навчальних закладів  і 52,9 тис. осіб - випускники вищих навчальних закладів.

У грошовому вираженні це означає, що 1,6 млрд. грн. бюджетних коштів в цінах 2013 року  витрачені неефективно.

Ці цифри є дуже наочною ілюстрацією того, що якість освіти в Україні не повною мірою відповідає вимогам ринку праці, а також показує неефективність використання коштів платників податків. Розуміючи це, Федерація роботодавців України ініціювала у червні 2012 року ухвалення нової версії Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», в тексті якого вперше було зафіксовано право роботодавців на створення галузевих рад, розширені права і можливості брати участь у формуванні політики у сфері освіти. Також було закріплено право роботодавців аналізувати кваліфікаційну складову змісту стандартів освіти. 

У продовження цього і для підвищення якості освіти, в даний час з ініціативи Федерації роботодавців України реалізується ряд інших ініціатив. Роботодавці починають створювати галузеві ради, які розробляють професійні стандарти. Вже функціонують ради у металургійній та хімічній галузях, на черзі їх створення в секторах сільського господарства, сільгоспмашинобудування, у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму.

Ми проводимо ряд заходів, спрямованих на підвищення престижності інженерно - технічних і робітничих професій. Як і чим мотивувати молодих людей освоювати робочі та інженерно-технічні професії - це серйозний виклик і для системи освіти, і для роботодавців, і для суспільства в цілому.

Експерти ФРУ активно працюють в Раді з питань професійної орієнтації при Кабінеті Міністрів, де ми пропонуємо введення уроків професійної орієнтації для старших класів середньої школи, на яких школярі могли б дізнаватися про сучасні робочі професії, їхню важливість для суспільства і, можливо, отримувати свої перші кваліфікації. На черзі стоїть підвищення привабливості професійної освіти і навчання та забезпечення його якості, що має підвищити престижність кваліфікованих робітничих професій. Адже не секрет, що сучасні висококваліфіковані робочі місця вимагають таких навичок, як знання інформаційних технологій, сучасних способів пошуку та обробки інформації, що практично стирає межу між професійною і вищою інженерною освітою.

Ми також впроваджуємо та популяризуємо наставництво на підприємствах і впроваджуємо дуальну систему освіти.

В Україні останнім часом, в тому числі й у зв'язку із кризою, суттєво реформується законодавство у сфері зайнятості. У червні 2012 року, реалізуючи одними з перших у світі ініціативу Міжнародної організації праці «Глобальний Пакт про робочі місця», роботодавці і профспілки спільно з державою  підписали Національну тристоронню угоду - Пакт про зайнятість і робочі місця, однією з основних цілей якого є підвищення рівня зайнятості та реалізації права громадян на гідну працю.

Також, рік тому був суттєво оновлений закон про зайнятість населення, який, зокрема, передбачає такі механізми, як підтвердження результатів неформального навчання та економічне і податкове стимулювання роботодавця, а особливо суб'єктів малого та середнього підприємництва, створювати нові високопродуктивні робочі місця.

 
Колишко Родіон

Директор департаменту розвитку трудового потенціалу ФРУ