На засіданні Уряду були враховані принципові зауваження гірників

17 січ. 2014

На засіданні Уряду були розглянуті та враховані зауваження Федерації роботодавців гірників України підготовлені спільно с Федерацією роботодавців України до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення адміністративної реформи, скорочення контрольно-наглядових функцій центральних органів виконавчої влади та позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень». 

Зокрема, зазначеним законопроектом передбачалося внести зміни до Кодексу України про надра, якими запроваджуються додаткові експертизи, висновки та інші процедури, які не тільки не спрямовані на вирішення основної мети законопроекту: «удосконалення положень актів законодавства, пов’язаних з проведенням в Україні адміністративної реформи та приведення їх у відповідність до Конституції України», визначеної у пояснювальній записці, а й створюють додаткові навантаження на суб’єктів господарювання – надрокористувачів. Проведення таких робіт доручається підприємствам, що належать до сфери управління Держгеонадр.

Враховуючи пропозиції роботодавців законопроект відправлено на доопрацювання.

Також, на засіданні Уряду розглядався проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу стану навколишнього середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення його стану, та Положення про загальнодержавну екологічну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища та забезпечення доступу до екологічної інформації», який передбачає створення та експлуатацію екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану навколишнього природного середовища суб’єктом господарювання за рахунок власних коштів. В режимі реального часу інформація зі всіх стаціонарних точок забруднення планується передавати в Держекоінспекцію.

Зазначений проект розширює сферу дії статті 22 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», якою передбачено що «підприємства, установи та  організації зобов’язані безоплатно передавати  відповідним  державним  органам аналітичні матеріали своїх спостережень», а не детальну інформацію про забруднення.

Проектом передбачено, що функціонування Системи буде відбуватись відповідно до Методики, яку затверджуватиме Мінприроди. Проте чи буде така методика визначати чіткі вимоги до відповідного обладнання, яке будуть закуповувати підприємства, із проекту Порядку не вбачається. Крім того, проект не враховує ситуації (а стосовно об’єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку вона буде поширеною), коли на підприємстві вже встановлено і діє відповідне обладнання (наприклад, аналізатор повітря). Тобто є ризик, того що підприємство буде змушене встановлювати дублюючі пристрої і системи, який будуть закуповуватись у визначених державними органами постачальників.

Відповідно існують корупційні ризики, пов’язані із переліками і процедурами закупівлі підприємствами відповідного обладнання.

Супровідні документи до проекту не містять жодної інформації щодо хоча б орієнтовного обсягу витрат, які повинен буде додатково нести бізнес для запровадження такої системи. Про витрати бюджетних коштів данні також відсутні. Таким чином, проект несе ризики суттєвого збільшення фінансового навантаження на бізнес. З урахуванням зауважень, підготовлених роботодавцями, проект було знято з розгляду.