Вища освіта в Україні отримала шанс на реформи

3 лип. 2014

Нещодавно прийнятий парламентом закон "Про вищу освіту" є лише першим кроком у напрямку створення дієвої системи професійної освіти в Україні - вважають у Федерації роботодавців України.  

Закон встановлює основні правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для поєднання освіти з наукою та виробництвом, посилення співпраці державних органів і бізнесу з ВНЗ на принципах автономії вищих навчальних закладів.

Водночас, як зауважують у ФРУ, при ухваленні нового закону парламентарії не врахували низку пропозицій роботодавців стосовно участі у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, формування мережі ВНЗ, надання організаціям роботодавців можливості бути акредитованими Національним агентством з питань якості вищої освіти для подальшої акредитації ними навчальних програм.

"Крім того, новий закон не надає СПО роботодавців жодних інструментів впливу на перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", – зауважив директор департаменту розвитку трудового потенціалу ФРУ Родіон Колишко. За його словами, значна частина пропозицій роботодавців була відхилена парламентом механічно як така, що не відповідає загальній концепції законопроекту.

Враховуючи те, що визначення ролі роботодавців, їх організацій та об'єднань у системі вищої освіти є важливим для подальшої роботи над створенням в Україні ефективної системи професійної освіти, роботодавці наполягатимуть на скорішій розробці законів України "Про освіту", "Про професійну освіту" в новій редакції та прийнятті Закону України "Про систему професійних кваліфікацій", якими буде врегульовано подальше використання професійних стандартів у системі освіти та зміцнено зв'язок з ринком праці.

Довідково.

1 липня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про вищу освіту" (відповідний законопроект було зареєстровано за №1187-2). Закон визначає загальні засади функціонування системи вищої освіти, сприяє забезпеченню потреб ринку праці, суспільства та держави у кваліфікованих фахівцях.