Звернення ФРУ до Президента України

18 лют. 2015

Погіршення соціально-економічної ситуації в державі за останні місяці надзвичайно гостро поставило питання не тільки про результативність задекларованих владою кардинальних реформ та зневіру значної частини суспільства у можливості їх проведення, а й про дієвість та прозорість механізмів їх виконання, ступінь врахування інтересів як громадян, так і бізнесу у конкретних рішеннях перш за все Уряду.
 

На відсутність прогресу у реалізації реформ в Україні вже публічно вказують представники міжнародних фінансових організацій, країн Європейського Союзу, США. Приватні іноземні інвестори також утримуються від вкладення коштів в економіку України. Негайні реальні реформи – головна умова надання фінансової та іншої підтримки Україні з боку цих країн та організацій.

 
Продовження руйнування вітчизняного промислового виробництва та стрімке скорочення зайнятості у реальному секторі економіки посилює ризики того, що шанс на відновлення економічного зростання буде втрачено на довгі роки.
 
Враховуючи зазначене, бізнес не може дати роботі економічного блоку Уряду іншої оцінки ніж незадовільна. Роботодавці вже звертались до Уряду з пропозиціями щодо першочергових спільних кроків із стабілізації ситуації в державі. Проте ці пропозиції залишені поза увагою керівників Уряду.
 
Просимо Вас, шановні пане Президенте, народні депутати до 5 березня 2015 року надати свою оцінку результатів виконання програми діяльності Уряду та проведених соціально-економічних реформ та за її результатами розглянути питання про політичну відповідальність Кабінету Міністрів України.
 

Головними критеріями оцінки діяльності Уряду мають бути:

- динаміка ВВП та промислового виробництва;

- стан зайнятості, умови для створення нових робочих місць;

- оцінка національним бізнесом якості підприємницького клімату;

- наявність макроекономічних передумов для стабільності національної валюти;

- надходження іноземних та внутрішніх інвестицій;

- місце держави в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу;

- добробут громадян.
 

Першочерговими кроками на шляху подолання кризи мають стати:

- реалізація невідкладних та рішучих заходів щодо боротьби з корупцією, насамперед відкриття доступу громадян до державних майнових реєстрів та проведення економічної люстрації державних службовців і членів їх сімей;

- імплементації європейського законодавства у національне з урахуванням досвіду цієї роботи в Польщі із залученням представників європейських структур;

- законодавче обмеження частки бюджетних витрат у ВВП;

- запровадження відповідальності за недотримання норм про соціальний діалог.

 
Прийнято на засіданні

Ради Федерації роботодавців України

12 лютого 2015 року