Роботодавці братимуть участь у складанні прогнозів попиту на робочу силу

14 лип. 2015

Роботодавці братимуть участь у складанні прогнозів попиту на робочу силу. За участі Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості відбулося фахове обговорення результатів апробації окремих елементів системи прогнозування попиту на професії.

Суть системи прогнозування попиту на професії полягає у започаткуванні системного опитування роботодавців різних секторів у регіональному розрізі. Метою такого опитування є виявлення поточних і перспективних потреб роботодавців у відповідних професіях.

Усі учасники обговорення підкреслювали, що без активного залучення роботодавців до реалізації цього завдання, будь-яка модель прогнозування попиту на робочу силу не буде відповідати дійсності.

Директор департаменту ФРУ з питань розвитку трудового потенціалу та КСВ Родіон Колишко у своєму виступі зазначив, що одним із головних завдань побудови нової системи прогнозування є забезпечення необхідного та ефективного зворотного зв'язку, що має тим чи іншим чином забезпечити роботодавцю його потребу. Також Родіон Колишко поділився досвідом роботи Федерації роботодавців України з формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, відповідно до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".

Втім, безумовним підсумком проведеної фахової дискусії є необхідність налагодження співпраці територіальних та галузевих об'єднань організацій роботодавців з підрозділами Державного центру зайнятості. Така співпраця дозволить формувати реальну картину попиту на професії та враховувати ці показники під час формування держзамовлення на підготовку кадрів.