Відбувся круглий стіл з практики організації наставництва на підприємствах

20 трав. 2016

20 травня 2016 року відбувся круглий стіл "Практика наставництва як ефективний механізм удосконалення якості трудових ресурсів". Захід організовано Інститутом професійних кваліфікацій за підтримки Федерації роботодавців України.
 
У круглому столі взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Комітету ВРУ з питань науки і освіти, Державної служби зайнятості, Вищого комерційного училища КНТЕУ, експерти та науковці Інституту модернізації змісту освіти, Інституту професійно-технічної освіти НАПН, НДІ праці і зайнятості населення, Інституту професійних кваліфікацій, а також представники Конфедерації роботодавців України, Федерації роботодавців України, підприємств "Козирна карта" та "ДТЕК".
 
Під час круглого столу учасники ознайомилися з сучасними практиками організації наставництва на підприємствах України, обговорили проблемні питання розвитку наставництва, а також актуальні питання нормативного регулювання наставництва в Україні. Також, під час заходу було представлено досвід організації учнівства та наставництва в Уельсі за результатами навчального візиту у січні цього року.
 
Учасники відзначили фрагментарний, несистемний характер наставництва в Україні. Питання наставництва/ учнівства потребують законодавчого врегулювання, аби чітко визначити обов'язки і права підприємств, навчальних закладів, учнів під час організації навчання на робочому місці.
 
Розвиток наставництва потребує підтримки з боку держави та органів місцевої влади. Розширення практик навчання на робочому місці має стати одним із ключових завдань політики у сфері професійної освіти з тим, аби підвищити привабливість і актуальність професійної освіти, підвищити конкурентоспроможність випускників системи професійної освіти на ринку праці.
 
Важливим є питання фінансових та нефінансових стимулів розширення практик навчання на робочому місці. Задля більш широкого залучення роботодавців до проведення навчання на робочому місці, організації учнівства, потребує розроблення та реалізації за участі роботодавців та навчальних закладів окремих програм розвитку учнівства (наставництва) на обласному рівні.
 
Учасники відзначили, що існуючий сьогодні рівень комунікації між підприємствами і навчальними закладами є недостатнім. Програми виробничої практики, стажування мають узгоджуватися з роботодавцем і відповідати потребам бізнесу. Як один із важливих аспектів успішної реалізації практик наставництва було відмічено можливість роботодавців відбирати учнів на навчання на робочому місці.
 
Учасники погодились із важливістю підготовки і навчання наставників, у тому числі з використанням дистанційних форм навчання, організації «віртуальних шкіл наставництва», з врахуванням психологічних і педагогічних аспектів навчання.
 
За результатами круглого столу було вирішено:
 
продовжити вивчення та висвітлення практик наставництва в Україні та за кордоном з метою їх узагальнення для подальшого використання в Україні;
 
проаналізувати чинну нормативну базу та підготувати пропозиції, орієнтовані на стимулювання заінтересованих осіб (роботодавців, навчальні заклади, учнів) більш активно розвивати та поширювати позитивний досвід реалізації практик наставництва та навчання на робочому місці.