Глобальна доповідь МОП про заробітну плату в світі в 2016-2017рр.

31 бер. 2017

Цього тижня Міжнародною організацією праці був презентований аналітичний звіт “Глобальна доповідь про заробітну плату в світі в 2016-2017рр. Нерівність в оплаті праці”.

Повна версія англ.мова

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf


рос.мова         http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544096.pdf

Доклад- презентація Патріка Бельсера — Провідного економіста МОП 

 https://mail.ukr.net/attach/get/14915963570390606013/1/UKR_GWR_PB_DX-Ukraine.pptx