Роботодавці взяли участь в експертному обговоренні необхідних для сучасного працівника навичок

9 черв. 2017

7 червня 2017р. Світовий Банк презентував звіт «Навички для сучасної України».

Звіт започаткував нову ініціативу збору необхідних для проведення аналізу необхідних для сучасного ринку праці України навичок, використовуючи світову технологію збору даних SABER, що, при деякій невідповідності реаліям України, дозволяє здійснити порівняльний аналіз актуальних для ринку праці навичок як в Україні, так і в інших країнах світу.

Незважаючи на очевидну актуальність питання навичок для працевлаштування, продуктивності та стандартів життя в Україні, станом на момент підготовки цього звіту практично не було актуальних даних, які б допомагали у визначенні пріоритетів політики розвитку і формування необхідних навичок  в Україні. Цій звіт має на меті вивчити природу навичок, які цінуються на українському ринку праці, що зазнає оновлення, обговорити, як освітні установи та органи, відповідальні за зайнятість, впливають на інвестиції в навички, а також запропонувати практичні рішення.  

 В обговоренні практичних рішень, які необхідно вжити для ефективного впровадження результатів звіту, взяв участь Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. За йог словами  - «впровадження результатів та висновків дослідження має відбуватися з урахуванням сучасних для України реалій, викликів і тенденцій розвитку економіки, ринку праці та зайнятості, яка не існує окремо від всього в країні, а є похідною від стану економіки держави».

 З позицій покращання стану зайнятості, крізь призму прийняття необхідних економічних рішень, Олексій Мірошниченко зробив декілька рекомендацій, що, на думку представника роботодавців, може позитивно вплинути на стан зайнятості через покращання навичок зайнятого населення, зокрема:

·       осучаснити законодавство, що регулює освіту і зайнятість (Кодекс законів про працю, закони України про освіту, про професійну освіту, про професійний розвиток працівників, про зайнятість населення тощо;

·       розробити і впровадити систему аналізу ринку праці і прогнозування його розвитку;

·       розробити концепцію навчання дорослого населення впродовж життя;

·       підняти роль Міністерства соціальної політики і Державної служби зайнятості за рахунок виділення в них окремого функціоналу, пов’язаного із розвитком сфери праці та регулювання трудових відносин (з повним текстом можна ознайомитися за посиланням)   

Т 

 ТТ

  Теги: Світовий Банк , професійна освіта , ринок праці