Роботодавці та держава повинні разом вирішувати проблему працевлаштування інвалідів

25 серп. 2017

Сьогодні різко загострилася проблема працевлаштування і підтримки зайнятості інвалідів. В умовах ринкової економіки статус особистості значною мірою визначається матеріальною незалежністю і можливістю самозабезпечення людини. Виходячи з цих позицій очевидно, що трудова діяльність стає на чільне взаємин членів суспільства. Однак інвалід має в порівнянні зі здоровою людиною обмеженою можливістю працювати, при цьому в умовах ринкової економіки він повинен бути конкурентоспроможним.

 У зв'язку з цим у Конфедедерації роботодавців України вважають за доцільне сформувати таку систему працевлаштування інвалідів, коли на паритетних засадах будуть враховані інтереси суспільства, інвалідів, роботодавців.Це стає можливим при поєднанні таких факторів, як:

 • соціально-психологічна позитивна орієнтація на трудову діяльність як з боку самих інвалідів, так і з боку здорових членів суспільства;

• правове регулювання працевлаштування інвалідів; 

• нормативне регулювання взаємовідносин: органів соціального захисту та охорони здоров'я, навчальних закладів по профпідготовці інвалідів, бірж праці, підприємств та інших роботодавців.

Професійне навчання для інвалідів - це підвищення їх соціального статусу та рівня доходів, розвиток навичок і вміння працювати, нормальна інтеграція. Для суспільства професійне навчання  - це зниження напруженості на ринку праці, підвищення суспільної продуктивності, розв'язання соціальних проблем людей з обмеженими можливостями. Професійна підготовка або переподготовка інвалідів повинна здійснюватись з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Вибір форм та методів професійної підготовки проводитись згідно з висновками медико-соціальної експертізиої експертизи.

Нагадаємо, що професійне навчання є одним із заходів професійної реабілітації  Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, яка передбачає навчання конкурентоспроможним професіям та спеціальностям для осіб з обмеженими фізичними можливостями у вищих та професійно-технічних навчальних закладах відповідно до попиту, регіональних ринків з урахуванням особливих потреб таких осіб.

Працевлаштування інвалідів в умовах ринкової економіки в правовій державі має базуватися на загальних принципах реабілітації та соціальної політики щодо інвалідів. Забезпечення зайнятості інвалідів - це проблема держави, яка повинна сприяти створенню робочих місць. У зв'язку з цим у Конфедерації роботодавців України вважають за доцільне на всіх рівнях управління (державному, регіональному, муніципальному) робити все можливе для сприяння професійній реабілітації та зайнятісті інвалідів, а саме: 

• розробляти і впроваджувати цільові програми; 

• контролювати виконання цільових програм; 

• сприяти діяльності державних служб зайнятості та реабілітації інвалідів з подальшим їх працевлаштуванням;

 •  впроваджувати програми, які стимулювали створення нових робочих місць  для людей з обмеженими можливостями.   

 

 

 Теги: конфедерація роботодавців України , працевлаштування інвалідів , професійне навчання інвалідів , людина з обмеженими можливостями