Роботодавці наполягають на відновленні Міністерства праці в Україні

8 груд. 2017

Конфедерація роботодавців України звернулася до Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана
з ініціативою поставити управління ринком праці в Україні на якісно новий рівень.


«На сьогодні в Україні відсутній єдиний центральний орган виконавчої влади,
який би координував як питання управління ринком праці, так і питання
прогнозування динаміки його розвитку», – йдеться у зверненні Конфедерації.

В умовах розвитку глобалізаційних процесів, інтеграції України до ринку праці ЄС,
суттєвого підсилення потребують функції управління працею, як:

- складання прогнозу динаміки ринку праці;
- постійний моніторинг створення робочих місць;
- визначення обсягу і напрямів професійної підготовки спеціалістів;
- створення повноцінної системи навчання і підвищення кваліфікацій впродовж
трудового життя.


На думку Конфедерації, що підтверджується, зокрема, практикою країн-членів ЄС,
всіма цими функціями має займатися одне міністерство, у функціях і
назві якого має бути відтворене управління працею. Таким органом до 2011 р. в Україні було
Міністерство праці і соціальної політики, на відновленні якого наполягає
Конфедерація роботодавців України.