Роз’яснення у сфері колективно-договірного регулювання

13 груд. 2017

Конфедерація роботодавців України звернулась до Міністерства соціальної політики України за роз’ясненнями щодо проблеми, яка виникла у сфері колективно-договірного регулювання.

На сьогоднішній день, у зв’язку з реєстрацією декількох галузевих (міжгалузевих) угод в схожих сферах економічної діяльності, але з різним суб’єктним складом сторін, що їх уклали, для роботодавців гостро постало питання документального підтвердження обов’язковості для них положень тієї чи іншої угоди з метою врахування їх норм та гарантій державними органами влади при встановленні регульованих цін/тарифів, при призначенні дотації з бюджетів для госпрозрахункових підприємств, а також при здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про працю.

Через недостатнє законодавче врегулювання цього питання, значно збільшилось число порушень прав роботодавців у відносинах з державними регуляторами та контролюючими органами.

Відтак, потребують роз’яснення наступні питання:

- яким чином роботодавець може документально підтвердити обов’язковість застосування для нього норм тієї чи іншої галузевої (міжгалузевої) угоди на підставі норм чинного законодавства?

- чи є наявність на підприємстві організації профспілки, яка є підписантом угоди, обов’язковою умовою для підтвердження підприємством (роботодавцем) поширення на нього зобов’язань за такою угодою?

- яким чином органи влади, що уповноважені здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, державний фінансовий контроль, захист конкуренції, а також органи місцевого самоврядування та колегіальні органи уповноважені здійснювати встановлення державних регульованих цін/тарифів можуть отримати інформацію про склад сторін галузевих (міжгалузевих) угод для належного здійснення ними їх повноважень та чи зобов’язані сторони галузевих (міжгалузевих) угод оприлюднювати таку інформацію та надавати її за запитом?

Відповідь на всі ці питання чекаємо від Міністерства соціальної політики України.
Теги: колективно-договірні відносини