Хто буде працювати в Україні у найближчі роки?

20 бер. 2018

Хто буде працювати в Україні у найближчі роки? Таке питання поставила перед народними депутатами України, представниками влади, експертами Конфедерація роботодавців України, яка разом з Мінсоцполітики України та Інститутом професійних кваліфікацій 19 березня 2018 р. провели круглий стіл «Майбутнє ринку праці в Україні».

Як засвідчила дискусія, питання дійсно вже не просто актуальне, а деякою мірою загрозливе для національної економіки і безпеки України.

За розрахунками директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, Академіка НАН України Валерія Гейця, станом на 2017 рік кількість трудових мігрантів сягнула 1,3 млн. осіб, при цьому втрачена чиста вигода для економіки країни сягають 40 млрд. грн. на рік!

Загрозливою є й структура трудової міграції. Якщо проаналізувати структуру трудових мігрантів за рівнем освіти, статтю та місцем проживання до виїзду за кордон можна з’ясувати, що переважна їх більшість мають повну середню та професійно-технічну освіти. В кількісному ж вимірі це свідчить про те, що практично всі випускники системи професійно-технічної освіти і значна частина випускників шкіл залишають країну у пошуках кращих умов працевлаштування, не потрапляють на внутрішній ринок праці і не сплачують податки до бюджету. Таким чином Україна втрачає як мінімум двічі: перший раз коли витрачає гроші на підготовку спеціаліста, другий – коли цей спеціаліст не виходить на ринок праці і вже маючи кваліфікацію успішно працевлаштовується за кордоном.

За словами Президента Конфедерації роботодавців України Олега Шевчука уряди наших ближніх сусідів – Польщі, Чехії, Словаччини, - прямо говорять, що роблять ставку у розбудові їх економік на трудових мігрантів з України і збільшують в рази квоти на трудову імміграцію наших громадян.

Які ж механізми запобігання поширенню цих негативних явищ обговорювали учасники круглого столу?

Безперечно, за словами завідувача відділу соціальної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Цимбала, критичним фактором для трудової міграції є рівень оплати праці. Цей висновок підтверджується результатами опитування молоді, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень у партнерстві з ООН протягом 2015-2016 років. Проте це не єдиний фактор імміграції для молоді. Важливими факторами також є наявність родинних зав’язків, успішні приклади друзів, рівень освіти та фах.

Звичайно, і це підтвердили представники бізнесу, миттєво підвищити оплату праці без підвищення її продуктивності в українських реаліях є невиправданим і економічно необґрунтованим. Необхідно комплексно розглядати питання відповідності якості результатів навчання, кваліфікацій, знань і навичок випускників навчальних закладів вимогами роботодавців, орієнтованих на створення в Україні високотехнологічних, інноваційних робочих місць, оскільки екстенсивні шляхи розвитку економіки не виведуть Україну на передові економічні позиції. Механізмом, який покликаний вирішити цю проблему, на думку народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Віталія Курила є скоріше запровадження в України Національної системи кваліфікацій, створення якої передбачено законом України «Про освіту». Віталій Курило також висказав ініціативу підготувати та подати відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради України.

Ще одним інструментом, який допоможе якщо не подолати, то краще розуміти ситуацію на регіональних ринках праці України є аналіз, який розроблений Інститутом професійних кваліфікацій та має назву «Кваліфікаційна мапа України». На думку Віце-президента Інституту Сергія Притоманова, зазначений інструмент, в основі якого лежить аналіз великих масивів даних, за належного свого інформаційного наповнення може в оперативному режимі показувати реальну картину працевлаштування за кодами професій на ринку праці будь-якої області.

Крім зазначених інструментів і механізмів, за словами заступника Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Юлії Жовтяк, використовуються такі випробувані механізми як професійна орієнтація, підготовка працездатного дорослого населення на базі центрів професійної підготовки і освіти ДСЗ, в т.ч. з використанням дистанційної та дуальної форм освіти.

На засіданні круглого столу були розглянуті рекомендації, які доопрацьовуються і у найближчі дні будуть направлені всім заінтересованим сторонам та розміщені на сайті Конфедерації роботодавців України.
Теги: конфедерація роботодавців України , Президент Конфедерації роботодавців , Олег Шевчук , новини роботодавців , оплата праці , Закон про освіту , Інститут професійних кваліфікацій , Кваліфікаційна мапа України , професійна орієнтація