Експерти обговорили актуальні напрями реформування системи соціального діалогу в Україні

6 квіт. 2018

3 квітня 2018 р. за підтримки проекту Громадська синергія відбулась зустрічі експертів у сфері соціального діалогу в Україні. Питання, що піднімалися на зустрічі, переважно стосувалися традиційного спектру актуальних вже протягом кількох років питань: ефективність соціального діалогу, композиція органів соціального діалогу на національному та територіальному рівнях, залучення громадськості до соціального діалогу тощо.

Якщо питання підвищення ефективності рішень і механізмів дії соціального діалогу не викликали багато дискусій, адже більшість присутніх погоджувалася з тим, що сьогоднішній його стан не задовольняє жодну з його з сторін, то питання композиції сторін соціального діалогу викликало жваву дискусію.

Зокрема, окрему зацікавленість учасників дискусії викликав виступ представника громадянського суспільства Зоряни Козак, яка у своїй позиції щодо участі представників громадянського суспільства поставила питання: в якості кого слід вбачати громадянське суспільство у парадигмі соціального діалогу – як сторону, чи як учасника? Фактично, у пошуку відповіді на це питання слід розуміти майбутнє соціального діалогу в Україні – він залишиться традиційним вдосконаленням соціально-трудових відносин представниками роботодавців, профспілок і уряду, чи він додатково набуде нових рис і аспектів, які є актуальними для розвитку будь-якої демократичної держави. Наприклад, питання сталого розвитку, охорони навколишнього середовища, захисту прав і свобод людини не стоять на порядку денному сьогоднішнього соціального діалогу, хоча, наприклад, ст. 8 Закону України «Про колективні договори і угоди» чітко відносить питання навколишнього природнього середовища до сфери колективно-договірного регулювання (однієї з форм соціального діалогу) національного рівня, хоча чинна Генеральна угода відповідних положень не містить.

Окрема частина дискусії за ініціативи радника Конфедерації роботодавців України Родіона Колишка була присвячена фактичній підміні соціального діалогу колективно-договірним регулюванням. На думку роботодавців «сьогодні в країні є переоціненою репрезентативність сторін соціального діалогу, яка має використовуватися для обмеженого кола питань, де дійсно має значення кількість найманих працівників, що працюють на підприємствах роботодавців чи чиї інтереси представляє профспілка, зокрема, це питання як раз колективних переговорів, визначення представництва країни на міжнародних заходах. Втім соціальний діалог є і має бути набагато ширшим явищем, що охоплює принципово нові сфери суспільного життя, що особливо помітно в умовах децентралізації державного управління та розвитку громад».

Учасники зустрічі також обговорили необхідність зміни статусу Національної тристоронньої соціально-економічної ради та розвитку її територіальних структур.

В цілому учасники погодилися, що такі зустрічі мають носити регулярний характер адже соціальний діалог в Україні є відносно новим явищем, що ще потребує свого вдосконалення та розуміння перспектив розвитку.
Теги: соціально-трудові відносини , Родіон Колишко , Радник Конфедерації роботодавців , конфедерація роботодавців України , думка роботодавців , Генеральна угода