Відповідь на звернення Конфедерації роботодавців України

16 квіт. 2018

На звернення Конфедерації роботодавців України Міністерством соціальної політики України було надане роз’яснення органам влади уповноваженим здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, державний фінансовий контроль, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, а також органам місцевого самоврядування та державним колегіальним органам, уповноваженим здійснювати встановлення державних регульованих цін/тарифів з питання:

Які норми праці згідно з вимогами чинного законодавства є обов’язковими для дотримання підприємством (роботодавцем) при укладенні колективного договору та враховуватись уповноваженими органами при здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю, державного фінансового контролю, контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, при здійсненні повноважень з встановлення державних регульованих цін/тарифів, якщо такі норми одночасно встановлені:

1) регуляторним актом центрального органу виконавчої влади або актом центрального органу виконавчої влади, який не є регуляторним актом згідно положень чинного законодавства;

2) галузевою (міжгалузевою) угодою, дія якої поширюється на підприємство згідно положень чинного законодавства (за умови якщо такі норми передбачають кращі умови праці, порівняно з чинним законодавством)?

Лист Міністерства соціальної політики України
Теги: конфедерація роботодавців України