Міністерство освіти презентувало Концептуальні засади реформування професійної освіти України

23 трав. 2018

Концептуальні засади реформування професійної освіти були представлені Колегії Міністерства освіти і науки України 22 травня 2018р. та схвалені нею як основа для розроблення принципово нового законопроекту про професійну (професійно-технічну) освіту.

Засади розроблялися впродовж рекордно короткого терміну (перший проект було представлено у лютому цього року). Документ якісно відрізняється від традиційних для нашого нормативного поля «концепцій», містить певні питання та намагається знайти відповіді на них.

Концептуальні засади торкаються і описують три компоненти сучасної професійної освіти:

· Децентралізація управління та фінансування професійно-технічної освіти

· Соціальне партнерство у сфері професійної освіти і навчання та ринок праці

· Якість професійної освіти

Треба віддати належне розробникам, опис цих трьох компонентів вийшов досить повним і закладає основи для реформування професйно-технічної освіти. Наприклад, в контексті децентралізації управління професійної освітою майбутнього обов’язково згадуються регіональні ради професійної освіти як основний майданчик узгодження інтересів професійної освіти, роботодавців і влади на рівні області. Не оминається увагою й дещо нова структура закладів професійної освіти, і багатоканальність фінансування.

Компонент соціального партнерства детально описує співпрацю і участь роботодавців у формуванні і вдосконаленні освітнього процесу. Окреме місце приділено розробленню професійних стандартів та нових освітніх стандартів професійної освіти на їх основі.

На думку Радника Конфедерації Родіона Колишко, окрему увагу заслуговує формування єдиного простору професійної освіти і навчання, яке має показати місце сучасної професійної освіти у загальній системі освіти і множинність освітніх траєкторій здобувачів, що її виберуть.

Конфедерація роботодавців України залучалася до процесу розроблення й обговорення концептуальних засад і багато пропозицій було враховано у документі.

На думку роботодавців, в документі слід окремо звернути увагу на наступні моменти:

Забезпечення координації розвитку професійної освіти не лише на регіональному, але й на національному рівні. Тим більше, що «Зелена книга» реформування професійної освіти, розроблена у 2017р., це передбачала.

Зрозуміти мету і форму центрів професійної досконалості (centers of professional excellence), в створення яких бажає вкладати гроші ЄС і аналогів яких в Україні немає (а від цього й не повне розуміння їх форми і завдань).

В цілому позитивно оцінюючи документ, Конфедерація роботодавців готова долучитися до розроблення законопроектів «Про професійну (професійно-технічну) освіту» й «Про фахову передвищу освіту», які, за задумом Міністерства, мають йти у звязці.
Теги: фінасування професійно-технічної освіти , Родіон Колишко , реформування професйно-технічної освіти , Радник Конфедерації роботодавців , професійно-технічна освіта , професійна освіта , думка роботодавців , Децентралізація управління професійно-техніною освітою