Доопрацювання законопроекту «Про колективні угоди та договори»

1 черв. 2018

За результатами розгляду на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку, що відбувся 29 травня 2018 року, було направлено на доопрацювання проект Закону України «Про колективні угоди та договори». З огляду на це, Конфедерація роботодавців України направила до Міністерства соціальної політики України свої пропозиції до зазначеного законопроекту.

Зокрема, Конфедерацією запропоновано надати право на ведення переговорів і укладення колективних угод на галузевому та територіальному рівні, у разі відсутності репрезентативних відповідно до законодавства України про соціальний діалог суб'єктів профспілкової сторони або сторони роботодавців, не репрезентативним професійним спілкам, їх об’єднанням, організаціям роботодавців, їх об'єднанням за умови, що наявний репрезентативний суб'єкт однієї з сторін надасть свою згоду.

Ще одним важливим моментом, який запропоновано переглянути, - це законодавче закріплення у змісті колективної угоди зобов’язання сторін щодо ведення та розвитку соціального діалогу. На переконання Конфедерації, оскільки соціальний діалог є інструментом прийняття найбільш важливих рішень в державі, до якого мають залучатись не лише профспілки та роботодавці, а й широка громадськість, то відповідно, він має регулюватись Законом України «Про соціальний діалог в Україні». А колективна угода – це лише одна з багатьох форм соціального діалогу, і ставити в залежність весь соціальний діалог від підписання чи не підписання колективної угоди є стратегічно не правильно.

Також запропоновано врегулювати норму, якою передбачається право приєднання до сторони колективної угоди виключно суб’єктам, які утворені після підписання відповідної угоди. Конфедерацією роботодавців запропоновано надати право приєднуватись до колективної угоди, після її підписання, всім суб’єктам сторони, якщо вони беруть зобов’язання щодо виконання цієї угоди.

Крім того, пропонується визначити на законодавчому рівні строку дії колективних угод і договорів, оскільки їх безсрочність не стимулює сторони до ведення переговорів та укладення нових угод.

На думку Конфедерації, важливим є й питання поширення дії колективних угод. Розроблений Міністерством соціальної політики України проект закону передбачає можливість поширення угод актом центрального органу виконавчої влади. Проте, на переконання Конфедерації роботодавців України, запропонований підхід до поширення дії угод порушує принципи ведення колективних переговорів: незалежності і рівноправності сторін, свободи та добровільності переговорів, недопущення дискримінації тощо. Примусове поширення угод, по суті, може розцінюватись як втручання в господарську діяльність роботодавця, що потягне за собою низку судових позовів, за примушування до виконання зобов’язань, які не прийнятні для конкретного суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади є регуляторними актами, які мають інші вимоги до прийняття.

Також Конфедерація запропонувала доповнити законопроект пунктом, який вносить зміни до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» з метою приведення у відповідність його положень до Закону України «Про колективні договори і угоди».
Теги: конфедерація роботодавців України , думка роботодавців , колективно-договірні відносини , об'єднання роботодавців , соціальний діалог , колективні угоди