Обговорюється проект концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року

23 жовт. 2018

Обговорюється проект концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року.

Метою Концепції є проведення системної реформи професійної освіти, що забезпечить реалізацію трьох базових завдань та їх ключових компонентів: забезпечення якості професійної освіти; децентралізацію управління та фінансування, публічно-приватне партнерство у сфері професійної освіти і навчання та взаємозв’язок з ринком праці.

Реалізація Концепції має спряти:

- професійній самореалізації особистості та реалізації принципу навчання впродовж життя;

- сталому розвитку економіки та суспільства;

- підвищенню конкурентоспроможності професійної освіти та відповідності її якості міжнародним стандартам;

- задоволенню потреб ринку праці, суспільства та держави у кваліфікованих кадрах;

- зростанню привабливості професійної освіти та поліпшенню її якості.

З текстом проект можна ознайомитися за посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-koncepciyi-realizaciyi-derzhavnoyi-politiki-u-sferi-profesijnoyi-osviti-suchasna-profesijna-osvita-na-period-do-2027-roku

Зауваження та пропозиції прохання надсилати на адресу info@employers.org.ua до 29 жовтня 2018 р.
Теги: професійна освіта