Конфедерація рішуче виступає за вдосконалення законодавства про соціальний діалог

2 лист. 2018

В черговий раз висловлюємо позицію членів Конфедерації роботодавців щодо необхідності якісних змін законодавства про соціальний діалог у відповідь на проект закону, розроблений Мінсоцполітики.

Так, на думку роботодавців, потребує ґрунтовної зміни Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, завдяки чому буде можливим визначити об’єктивну репрезентативність в першу чергу об’єднань організацій роботодавців, у лавах яких часто спостерігається подвійне членство, що призводить до суттєвого завищення кількості членів окремих об’єднань. На жаль, на думку експертів Конфедерації, запропонований до опрацювання проект закону цієї проблеми не вирішує.

Ще однією проблемою, що потребує нагального врегулювання, є усунення вільного трактування норм законів України «Про колективні договори і угоди» та «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», які, зокрема, передбачають утворення спільного представницького органу роботодавців для різних цілей. Так, якщо закон України «Про колективні договори і угоди» чітко передбачає утворення СПО роботодавців для ведення переговорів і укладення угоди відповідного рівня, натомість Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» передбачає утворення аналогічного органу для інших питань, серед яких ведення колективних переговорів з метою укладення угоди відповідного рівня навіть не передбачено. Такі положення вже призвели до монополізації права на представництво всієї сторони роботодавців окремими об’єднаннями, які об’єдналися в СПО роботодавців на національному рівні.

Також Конфедерація роботодавців України послідовно виступає за розширення можливостей інших заінтересованих організацій, зокрема, організацій громадянського суспільства, брати більш широку участь у соціальному діалозі на галузевому та національному рівнях, поступово наближуючи національну модель соціального діалогу до кращих європейських практик.

Робота над формуванням змін до чинного законодавства триває.
Теги: члени Конфедерації роботодавців , соціальний діалог , об'єднання роботодавців , конфедерація роботодавців України , думка роботодавців