Стан дотримання прав сторін соціального діалогу в Україні потребує покращання

9 лист. 2018

07 листопада 2018 року під час комітетських слухань «Про стан дотримання в Україні прав профспілок та організацій роботодавців відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці №87 про свободу асоціацій та захист права на організацію», що були організовані Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко озвучив ключові проблемні аспекти реалізації прав і свобод сторін соціального діалогу у розумінні Конвенції МОП № 87.

На думку роботодавців, повноцінній реалізації прав і свобод організацій роботодавців і профспілок в Україні заважає застаріла модель організації соціального діалогу, яка сьогодні консервує розуміння цілей і завдань соціального діалогу на етапі початку 2000-х років і не враховує такі тенденції розвитку суспільства України як децентралізація, підвищення ролі організацій громадянського суспільства, європейську інтеграцію тощо. «Роль соціального діалогу треба піднімати і робити його основою для прийняття найбільш важливих рішень в державі… інакше ми будемо і завтра мати ситуацію, коли соціальний діалог в Україні більше регулюється генеральною угодою ніж законом про соціальний діалог», зазначив Олексій Мірошниченко.

Окрему увагу Виконавчий Віце-президент Конфедерації присвятив проблемам сторони роботодавців, серед яких, зокрема, необхідність осучаснення механізму створення галузевих організацій, чітке розмежування функцій СПО і Спільного Зібрання, що передбачене законом про соціальний діалог, неадекватна репрезентативність сторони роботодавців, що обумовлюється подвійним членством організацій роботодавців в об’єднаннях вищого рівня.

В цілому, на думку роботодавців, система соціального діалогу в цілому, його механізми мають бути суттєво оновлені, що потребує суттєвих змін до відповідних нормативних актів, що регулюють діяльність сторін соціального діалогу на всіх його рівнях.
Теги: думка роботодавців , НТСЕР , соціальний діалог , Олексій Мірошниченко , Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців