Наскільки в Україні безпечно працювати?

22 квіт. 2019

18 квітня 2019р. під час круглого столу експерти обговорили перспективи наближення законодавства України з питань безпеки і гігієни праці до норм і стандартів ЄС.

В якості основи для роботи експертів була представлена Біла книга «Директиви ЄС та реформування законодавства України з безпеки і гігієни праці і трудових відносин».

Ця «Біла книга» реформ, необхідних для створення правових рамок на основі законодавства ЄС щодо низки питань з безпеки і гігієни праці (БГП) і трудових відносин, покликана висвітлити способи, в які Україна може узгодити своє законодавство з міжнародними трудовими нормами і передовою практикою ЄС із БГП і трудових відносин. Вона складена на основі огляду і опису шляхів, якими держави-члени ЄС транспонували та впровадили відповідні директиви ЄС, а також на аналізі їх можливих варіантів дій, практики та відповідних результатів.

Під час обговорення, головну увагу експертами було приділено Рамковій директиві ЄС із БГП –Директиві Ради 89/391/ЄEC від 12 червня 1989 р. про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників. Ця директива опирається на цілісний підхід без застосування детальних приписів/інструкцій щодо до запобігання всім професійним ризикам, які можуть виникати у зв’язку з діяльністю роботодавців усіх галузей (як державних, так і приватних) і які можуть впливати як на їхніх працівників, так і на третіх осіб.

«Впровадження нових і прогресивних підходів до безпеки і гігієни праці, є безперечно, важливим для України», - зазначив радник Конфедерації роботодавців України Родіон Колишко, який брав участь в експертному обговоренні. «Втім, на думу роботодавців, слід пам’ятати, що важливим аспектом успішності впровадження таких змін є людський фактор, вагома частина якого залежить від кваліфікації та компетентності державних інспекторів, навчання яких має, на нашу думку, складати вагому частину ресурсів проекту МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці», та наступних проектів в цій сфері», - зазначив Родіон Колишко.
Теги: думка роботодавців , конфедерація роботодавців України , Радник Конфедерації роботодавців , Родіон Колишко