Відбулася презентація дослідження стану регіональних ринків праці

17 трав. 2019

15 травня 2019 р. Інститут професійних кваліфікацій презентував попередні результати дослідження «Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на території Східної України», що було реалізовано за підтримки Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) з метою кращого працевлаштування дорослих, включаючи внутрішньо-переміщених осіб.

У вступній промові Президент Інституту Олексій Мірошниченко зазначив, що «завдяки підтримці Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) Інститут мав можливість перевірити життєздатність власної методики аналізу регіональних ринків праці, мета якої мати об'єктивні уявлення щодо наших можливостей та приймати виважені рішення щодо перспектив розвитку окремого регіону та країни в цілому».

Директор Інституту Родіон Колишко зазначив, що попередні результати дослідження показали які саме робітничі професії у Східних областях України є привабливими з точки зору попиту та можливостей працевлаштування; які приватні й державні навчальні заклади проводять навчання за цими професіями. Одним з результаті дослідження стало визначення стереотипно привабливих для жінок робітничих професій та тих професій, які найчастіше використовуються у тіньовій економіці.

Окремим результатом дослідження стали результати опитування роботодавців щодо необхідних професійних і додаткових (м’яких) навичок необхідних для працевлаштування і роботи на підприємствах. Так, 80% опитаних роботодавців вважають критично важливим навчання додатковим (м’яким) навичкам, втім далеко не всі роботодавці вважають за необхідне розвиток комп’ютерних навичок у працівників, а таку компетентність як «здатність підтримувати необхідну фізичну форму» взагалі не вважають за необхідне для 93% запропонованих професій.

Разом з цим, учасники дискусії, що представляють сферу роботодавців, навпаки зауважили, що розвиток таких м’яких навичок як комп’ютерні знання, вміння критично мислити, розуміння необхідності ведення здорового способу життя та підтримка належної фізичної форми є надзвичайно важливими для ефективної і продуктивної праці і навчання таким навичкам і знанням є важливим елементом навчальної програми і процесу у закладах освіти.

Віце-президент Інституту Сергій Притоманов, презентуючи основний інструмент дослідження – Кваліфікаційну мапу України (www.futureskills.org.ua) – зазначив, що дослідження дало змогу не тільки випробувати, удосконалити та відпрацювати Методику аналізу статистичних даних з ринку праці, розроблену ІПК, як окремих регіонів, так і в цілому по Україні з метою виявлення найбільш привабливих для працевлаштування професій у середньо строковій перспективі, але й створити спеціальні бази даних для шести східних регіонів, які поєднують інформацію з ринків праці регіонів з освітніми можливостями регіону на підготовку кваліфікованих кадрів.

Коментуючи рекомендації щодо змін і доповнень навчальних програм, за якими навчаються здобувачі освіти з метою оволодіння виділеними робітничими професіями, Світлана Кравець, представник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, зазначила, що зміни змісту навчання, що супроводжують процес інтеграції «м‘яких» навичок до програм навчання, передбачених державними стандартами професійно-технічної освіти, краще здійснюються у випадку освітніх стандартів, розроблених в останні роки відповідно до модульно-компетентнісного підходу, оскільки зазначені стандарти мають відповідну структуру і виділені результати навчання.

Учасникам дискусії було запропоновано внести свої пропозиції та коментарі до проекту загального звіту за результатами дослідження. За результатами опрацювання надісланих пропозицій буде сформовано кінцевий звіт дослідження «Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на території Східної України».
Теги: Інститут професійних кваліфікацій , Кваліфікаційна мапа України , Олексій Мірошниченко , Родіон Колишко