Верховна Рада дала «зелене» світло закону про загальну середню освіту

3 черв. 2019

29 травня 2019 р. під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на якому був присутній Радник Конфедерації роботодавців України Родіон Колишко, законопроект «Про повну загальну середню освіту» отримав схвалення Комітету та рекомендацію до першого читання, що й відбулося на наступний день – 30 травня 2019р.

Таким чином, навіть якщо Верховна Рада не зможе прийняти зазначений законопроект у другому читанні і в цілому, то наступе скликання народних депутатів буде розглядати цей законопроект для його прийняття.

В цілому аналіз законопроекту складає позитивне враження, основні компоненти законопроекту врегульовані на основі положень Закону України «Про освіту».

Що з того, що, на думку роботодавців, мало б бути у законопроекті, в ньому відсутнє?

Три аспекти, на яких, на нашу думку, слід наголосити:

По-перше, в описі освітніх програм та державних стандартів (статті 11 та 44 законопроекту) повністю відсутні згадки ключових компетентностей (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 ), які є наріжним камінням для освітніх програм країн ЄС і розроблені задля посилення знань, навичок та ставлень, необхідні всім для особистої реалізації та розвитку, працевлаштування, соціальної інтеграції та формування активної громадянської позиції;

По-друге, положення законопроекту, що описують умови праці та можливості для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, задіяних у системі загальної середньої освіти, не містить згадки про галузеву рамку кваліфікацій, процес розроблення якої розпочався за ініціативи Міністерства освіти і науки України. Натомість, присутність у законопроекті відповідних положень дасть можливість відійти від правил і положень ЄКТС у системі тарифікації й оплати праці педагогічних працівників;

По-третє, рівні загальної середньої освіти (ст. 4 законопроекту), що підтверджується відповідними положеннями про документи у сфері загальної середньої освіти (ст.18) свідчать про 3 освітні кваліфікації (кваліфікації початкової освіти, базової середньої та повної загальної середньої освіти), натомість, в законопроекті відсутній зв'язок між рівнями Національної рамки кваліфікацій та зазначеними освітніми кваліфікаціями. Законопроект також не містить відповідних референтних посилань на рівні Європейської рамки кваліфікацій (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF ), хоча питання співвіднесення вітчизняних освітніх рівнів повної загальної середньої освіти і відповідних рівнів країн-членів ЄС стоїть гостро і проявляється в тому, що випускнику української школи якщо він/вона продовжують навчання у закладі освіти країни-члена ЄС часто доводиться втрачати рік на «наздоганяння» або недоотриманих, або непідтверджених освітніх кредитів.

Конфедерація роботодавців України направить свої зауваження та пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Теги: рівень кваліфікації , роботодавці , Закон про освіту , конфедерація роботодавців України , Родіон Колишко , радник Конфедерації роботодавців України , думка роботодавців