Затверджено Концепцію реалізації державної політики у сфері професійної освіти

13 черв. 2019

12 червня 2019 року на засіданні Уряду схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року», що є суттєвим кроком на шляху реформування професйно-технічної освіти України.

Крім ретельного аналізу проблем у сфері професійно-технічної освіти й їх проявів, Концепція зазначає своєю метою «проведення реформи професійної (професійно-технічної) освіти з метою виконання наступних базових завдань: подальша децентралізація управління та фінансування у сфері професійної освіти; вдосконалення системи регіонального замовлення та прогнозування кількості кваліфікованих робітників та їх кваліфікацій; розширення застосування інструментів державно-приватного партнерства.

Члени Конфедерації роботодавців України та її експерти брали участь у розробленні цього документу фактично з самого початку, роблячи суттєві та конструктивні зауваження до проекту як під час його формування, так і на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики і гуманітарного розвитку 4 червня 2019р. Зокрема, за пропозицією Виконавчого Віцепрезидента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка до остаточного тексту Концепції в частині визначення проблем, які потребують розв'язання були додані положення щодо відсутності об'єктивних даних про стан ринку праці на рівні регіону та країни в цілому. В цілому положення щодо необхідності формування показників регіонального замовлення на підставі об'єктивних даних аналізу стану регіонального ринку праці знайшли своє відображення у тексті Концепції.

Також за пропозицією Олексія Мірошниченка були перенесені окремі етапи виконання Концепції. Зокрема, такі заходи як «Започаткувати проведення регулярного періодичного аналізу регіональних і національного ринків праці з метою підтримки діяльності регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти з формування регіонального замовлення на підготовку кадрів; розроблення методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням складності професій та кваліфікаційних рівнів були перенесені до першого етапу реалізації Концепції, який має завершитися до 2021 року.
Теги: Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців , Децентралізація управління професійно-техніною освітою , конфедерація роботодавців України , професійна освіта , професійно-технічна освіта , професійно-технічні заклади , роботодавці , реформування професйно