Стартувало розроблення нової програми Гідної праці для України

20 груд. 2019

17-18 грудня 2019 року відбувався робочий практичний захід з питань розроблення нової програми Гідної праці для України. Програма має охоплювати 5 років, з 2020 до 2024 року.

Як і в попередній програмі, яка вже добігає завершення терміну своєї дії, нова програма має бути зосереджена на досягненні стратегічної мети – забезпечення гідної праці для всіх бажаючих працювати.

В процесі роботи чітко розрізняються пріоритети трьох сторін: роботодавців, профспілок і держави.

Серед пріоритетів роботодавців були виділені:

1. Формування сприятливого клімату для створення та розвитку сталих підприємств;

2. Підвищення ефективності та дієвості соціального діалогу;

3. Розвиток трудового потенціалу та подолання невідповідності між тими навичками і знаннями, які здобувачі освіти отримують у закладах освіти, і тими які потрібні для успішного й продуктивного працевлаштування;

4. Посилення спроможності організацій роботодавців надавати традиційні й нові послуги своїм членам.

Новинкою процесу розроблення цієї програми було застосування так званого підходу «Ресурсно-орієнтованого менеджменту» (Resource-oriented management, ROM), який, на відміну від процесу розроблення попередньої програми поклав в основу розроблення не стільки побажання сторін соціального діалогу, скільки спроможність кожної сторони визначати і витрачати відповідні ресурси для досягнення поставного завдання.

Свій внесок у розроблення програми зробили Цілі сталого розвитку (Sustainable Development Goals, SDGs), 8-ма ціль яких чітко по суті і назві збігається з метою програми Гідної праці.

Як зазначив Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко під час загального обговорення пріоритетів і завдань нової програми гідної праці, «гідна праці є важливою, але не єдиною складовою життя людини… давайте говорити не тільки про гідну працю, але й про гідне життя людини, складовою чого виступає гідна праця».

Зокрема, працюючи над завданням досягти високого рівня інклюзивної та продуктивної зайнятості, на думку роботодавців слід говорити більше про:

· забезпечення широкого доступу до ринку праці всіх бажаючих, зокрема, створюючи додаткові можливості для працевлаштування представників вразливих груп (осіб з інвалідністю, жінок після чи впродовж відпустки по догляду за дитиною, внутрішньо-переміщених осіб тощо);

· зменшення невідповідності знань і навичок випускників закладів освіти з реальними потребами ринку праці, що має гуртуватися на об’єктивному аналізі стану ринку праці та тенденцій розвитку знань і навичок;

· покращання інвестиційного клімату в країні, зокрема, для представників МСБ;

· зменшення рівня незадекларованої праці.

Всі зазначені пункти мають бути відображені у наступній програмі Гідної праці для України.
Теги: Олексій Мірошниченко , конфедерація роботодавців України , думка роботодавців , Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців