Професійна освіта має розвиватися задля добробуту людини й держави

2 бер. 2020

Професійна освіта має розвиватися задля добробуту людини й держави.Такої думки дотримувалися експерти Конфедерації роботодавців України , аналізуючи проект концепції та плану реалізації державної політики щодо досягнення Цілі 1.3. «Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням» Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Відповідне засідання відбулося 19 лютого 2020р., участь у якому взяв Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

«В цілому запропоновані проект Концепції та план її реалізації можуть сприйматися позитивно, втім є окремі речі, відсутність яких у зазначених документах може, на думку роботодавців, призвести до зниження ефективності їх реалізації. В першу чергу мова йде про уточнення показників результативності Концепції. Ми запропонували додати відповідні розділи вимірюваними показниками, які в усьому світі чітко показують ефективність професійної освіти та затребуваність її випускників ринком праці, зокрема, кількість випускників закладів професійної освіти, які працевлаштовані за фахом після 6 місяців протягом року по завершенню навчання, наявність дієвої системи професійної орієнтації в школах із залучення бізнесу до проведення профорієнтаційних заходів», - зазначив Олексій Мірошниченко.

Окремо слід наголосити на необхідності посилення функцій Міністерства освіти і науки та відповідних підрозділів обласних державних адміністрацій щодо відслідковування тенденцій розвитку регіональних ринків праці. «Без чіткої та правдивої картини стану та перспектив розвиту ринку праці система професійної освіти будь-якого регіону, країни в цілому є неефективною. Тим більше, якщо функції по корегуванню кількості здобувачів освіти, напрямів їх підготовки сьогодні в умовах децентралізації управління професійною освітою цілком покладено на місцеві адміністрації, що робить таке корегування, за умови наявності вчасної й адекватної аналітичної інформації про стан ринку праці, вчасним та ефективним», - впевнений Олексій Мірошниченко.
Теги: професійна орієнтація , роботодавці , професійна освіта , Олексій Мірошниченко , конфедерація роботодавців України , думка роботодавців , Децентралізація управління професійно-технічною освітою , Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців