Роботодавці наполягають на відновленні Міністерства праці

13 лип. 2020

Конфедерація роботодавців України звернулася до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки та оборони України та Президента України з ініціативою відновлення Міністерства праці як виокремленого центрального органу виконавчої влади відповідального за розвиток занятості та соціально-трудових відносин.

Як зазначається у зверненні, «Відсутність в Україні повноцінного органу формування й реалізації державної політики у сфері праці є радше прикрим виключенням з загального правила – всі країни-члени ЄС, США, Канада, Китай, Індія та багато інших країн світу мають окремі органи виконавчої влади, відповідальні за формування й реалізацію державної політики у сфері праці, зайнятості та управління трудовими ресурсами».

В України Міністерство праці як самостійний орган зникло у 2011 році, а з 2019 року основні функції ринку праці були ще й розпорошені між Міністерством соціальної політики України та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Сьогодні, в умовах критичного скорочення кількості та якості трудових ресурсів, зменшення зайнятості, неконтрольованої як внутрішньої, так і зовнішньої міграції - ці питання вже стали критичними для національної безпеки України», - зазначає Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації Олексій Мірошниченко.

На думку роботодавців, до компетенції Міністерства праці, зокрема, має відноситися формування та реалізація державної політики у наступних сферах:

· зайнятості;

· національного і регіональних балансів трудових ресурсів;

· підтвердження результатів формального та неформального навчання дорослого населення впродовж трудового життя;

· державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахівців;

· врегулювання основних аспектів трудової міграції;

· оплати та нормування праці;

· соціального діалогу та колективно-договірного регулювання;

· осучаснення трудового законодавства;

· взаємовідносин з Міжнародною організацією праці.

Звернення Конфедерації роботодавців України
Теги: Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців , думка роботодавців , конфедерація роботодавців України , Олексій Мірошниченко , роботодавці , трудові відносини , оплата праці , колективно-договірні відносини , соціальний діалог