Система державного замовлення на підготовку кадрів потребує кардинального реформування

3 лист. 2020

Система державного замовлення на підготовку кадрів потребує кардинального реформування. Такої думки дійшли експерти Конфедерації роботодавців України розглянувши проект Закону України «Про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

На думку роботодавців, питання підготовки кадрів в цілому і система державного і регіонального замовлення на підготовку кадрів потребує сьогодні кардинальних змін. Механізм формування середньострокового прогнозу, запропонований у законопроекті, не орієнтований на перспективу, не враховує поточні та перспективні загрози національній безпеці і формується виключно на підставі даних минулих періодів. Три роки прогнозування не відповідають життєвому циклу підготовки фахівців із вищою освітою і є актуальним лише для робітничих професій.

«На жаль, слід зазначити, що розроблений проект закону лише консервує поточний стан справ у сфері замовлення на підготовку кадрів для національної та регіональних економік», - зазначив Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації Олексій Мірошниченко, - «оскільки за відсутності стратегічного бачення напряму розвитку держави та регіонів, неврахування поточних та прогнозованих загроз національній безпеці та національним інтересам України, визначеним Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 14.09.2020 №392/2020, виглядає проблематичним врахування потреб новітніх високотехнологічних галузей у кадрах при підготовці середньострокового прогнозу».

Таким чином, на думку експертів Конфедерації механізм формування державного й регіонального замовлення потребує більш кардинального регулювання, ніж запропонований законопроектом.
Теги: роботодавці , Олексій Мірошниченко , конфедерація роботодавців України , думка роботодавців , Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців