Рівень VS рівні професійної освіти

10 бер. 2021

9 березня 2021р. відбулось засідання робочої групи з напрацювання проекту Закону України «Про професійну освіту». Темою засідання були рівень (рівні) професійної освіти. Дискусія точилася навколо наступної засадничої тези: чи має бути в цілому професійна освіта, разом з закладами та освітніми програмами розділена на два - три рівні («перший – другий – третій»; «початковий - базовий – вищий») з відповідною прив’язкою до рівнів Національної рамки кваліфікацій, чи все ж таки має бути один рівень – професійна освіта – в межах якої можуть існувати різні освітні програми, які вже мають бути орієнтовані на здобуття кваліфікацій різних рівнів.

Сьогодні в Україні існує ступенева професійна освіта, яка передбачає наявність рівнів, і збереження status quo було основним аргументом частини групи, які просували ідею декількох рівнів професійної освіти. Натомість інша частина групи зазначала, що збереження рівневої системи в її сьогоднішньому вигляді призведе до необхідності ліцензування закладів освіти, величезної кількості нормативних актів та сумнівного позитивного впливу на якість професійної освіти у майбутньому, натомість краще акредитувати освітні програми, передбачаючи в цілому єдині вимоги до закладів професійної освіти.

Родіон Колишко, Радник Конфедерації роботодавців України запропонував дворівневу систему поділу професійної освіти, в якій перший рівень – це рівень базової професійної освіти для всіх, хто здобуває саме освіту та в цілому орієнтований на учнів шкіл, другий – це рівень, орієнтований на підвищення кваліфікацій або перепідготовку дорослого населення, який передбачає різні часові проміжки підготовки, різні типи кваліфікацій тощо

Також цікавим аргументом на користь другого підходу була запропонована ідея ввести системи кредитів для професійної освіти на зразок тих, що існують у Болонському процесі для вищої освіти.

Робота триває.
Теги: професійна освіта , конфедерація роботодавців України , Радник Конфедерації роботодавців , Родіон Колишко