Потреби великого бізнесу у постійному професіональному зростанні працівників були обговорені під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта та наука»

4 черв. 2021

З 31 травня по 2 червня ц.р. проходив Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта та наука». Участь у Форумі взяв Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Якими мають бути освіта та наука майбутнього та як на них впливають нові технології? Чи має бути освіта однаковою для всіх, чи вона має адаптуватися під потреби та надавати різні інструменти різним суспільним групам? Як популяризувати вітчизняну науку та залучити до неї молодь? Такими були основні теми, які обговорювали під час Форуму .

Говорячи про потреби великого бізнесу у постійному професіональному зростанні працівників, Олексій Мірошниченко під час свого виступу акцетував увагу на таких важливих питаннях як: професійна орієнтація молоді та престижність професійної освіти; освіта дорослих та державно-приватне партнерство в системі освіти.

«Економіка України, як, до речі, і багатьох країн світу потребує значно більше кваліфікованих робітників чим фахівців з вищою освітою. В світі це співвідношення десь 60 на 40, чи 70 на 30 %. У нас чомусь у суспільстві нав’язана думка, що треба будь яким чином отримати вищу освіту і цей, так званий соціальний ліфт зробить тебе заможнім і успішним. Але саме професійна орієнтація на інженерні, конструкторські, хімічні, біологічні аграрні, аерокосмічні професії і звичайно ІТ фахівці - це гарантія працевлаштування, гідної зарплати і кар’єрного зростання» - зазначив Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації, говорячи про професійну орієнтацію молоді.

Що стосується навчання протягом життя, то «сьогодні молоді люди в середньому у 20-22 роки виходять на ринок праці, де будуть знаходитися протягом 35-40 років. За деякими дослідженнями людина за цей час змінює професію чи кваліфікацію в середньому 7 разів. Знання, які вона отримала в школі та навчальному закладі, також за період її трудового життя застаріють як мінімум у ці ж 7 разів. А це значить, що в Україні повинна бути створена цілісна і доступна система навчання протягом життя і трудового життя зокрема. Така система має добре відому назву – Національна система кваліфікацій. Це система таких модулів, юнітів чи пазлів з яких людина може формувати і підвищувати свою кваліфікацію протягом всього трудового життя. Про що мова? Система навчання протягом життя повинна об’єднувати навчальні заклади від професійних коледжів до університетів. Всі бажаючі, як роботодавці, так і працівники повинні мати доступ до Реєстру Кваліфікацій і можливість вибрати навчальний заклад, де отримати як повну, так і часткову кваліфікацію. Такі реєстри вже давно запроваджені в ЕС - це ESCO, в США - O’NET і Великій Британії – Офкол. Часткові кваліфікації - це один із найбільш оптимальний шлях для отримання нової кваліфікації і відповідно нових можливостей на ринку праці. Але вони повинні визнаватися і бізнесом, і державою та повинні бути доступними для всіх працівників. Якість освіти повинна полягати не в перенавченості випускників, а їх орієнтації на конкретне робоче місце і розвиток м’яких навичок, таких як уміння навчатись, працювати в команді , вести здоровий образ життя і тп. Навчальні заклади і бізнес повинні слухати, і, головне, чути один одного в питаннях якості освіти і напрямах підготовки фахівців. І тут аналіз і прогноз ринку праці і підготовки спеціалісті є визначальним» - акцентував Олексій Мірошниченко.

Говорячи, про державно-приватне партнерство в системі освіти Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації зауважив, що «законодавство, як податкове, так і трудове, і освітянське повинно мотивувати бізнес інвестувати в освіту і мати можливість більш інтегруватися освіті і бізнесу . Це мова і про взаємне використання засобів виробництва , безоплатної передачі майна навчальним закладам, чи можливості орендувати, чи стати співвласником навчальних закладів. Також, це і розвиток класичної дуальної освіти для дорослих, коли здобувач освіти є працівником підприємства і розвинута система наставництва з відповідною підготовкою найбільш кваліфікованих працівників підприємства для наставництва над молодими працівниками. Зараз з’явилися нові форми зайнятості, такі як дистанційна, надомна робота, що потребують від працівників також і нових навичок, особливо м’яких, таких як уміння вчитись, цифрова грамотність , ведення здорового образу життя, самостійного дотримання правил з охорони праці і тп. Постковідні проблеми, про які зараз говорить бізнес - це зниження продуктивності праці працівниками і їх демотивація до роботи».

Участь у Форму взяли представники Офісу Президента , Уряду, Верховної Ради, Національної академії наук України, ректори університетів, представники молодих учених, інноватори, представники освітянського та експертного середовища, громадські діячі, представники реального сектору економіки.
Теги: професійна освіта , навчання впродовж життя , Олексій Мірошниченко , Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців