Соціальне страхування чи соціальне забезпечення?

6 жовт. 2021

Конфедерація роботодавців України, опрацювавши проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо поширення дії законодавства у сфері запобігання корупції на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб» (реєстр. № 5881), надіслала до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів зауваження та пропозиції до зазначеного законопроєкту.

«Конфедерація роботодавців України розділяє прагнення авторів законопроєкту щодо зменшення корупційних чинників особами, які делеговані до складу Правлінь Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду та Наглядової ради Пенсійного фонду. В той же час, вважаємо, що розповсюдження в повній мірі положень законопроєкту на цих осіб протирічить логіці управління Фондами соціального страхування, яка склалася на сьогодні. Делеговані від соціальних партнерів представники виконують свої функції виключно на громадських засадах і практично позбавлені можливості впливати на управлінські рішення в частині кадрових та фінансових питань, так як всі рішення приймаються Урядом після затвердження відповідними рішеннями ЦОВВ, що практично звело нанівець паритетне управління Фондами соціального страхування» - йдеться у листі Конфедерації.

Також, враховуючи інші законопроєкти щодо реформування управління соціальним страхуванням, запровадження електронного декларування та включення Фондів соціального страхування до Державного бюджету в Конфедерації роботодавців вважають, що Комітету було б доцільно ініціювати дискусію і провести обговорення щодо переходу від соціального страхування до державного соціального забезпечення, що фактично і відбудеться при прийнятті цього та інших законопроєктів, таких як: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування (реєстр. №2743), «Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (реєстр. №3115) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (реєстр. №5887). Таке обговорення є актуальним з огляду на міжнародний досвід, демографічні тенденції і невідповідності відшкодувань при настанні страхових виплат, які сьогодні не залежать від розміру фінансових внесків та обмежуються рішеннями Уряду. А соціальні внески практично стануть соціальним податком, розмір яких вже давно встановлюється Урядом, а не соціальним партнерами .
Теги: думка роботодавців , конфедерація роботодавців України