Створена Рада з питань професійної орієнтації населення

23 лют. 2009

Раду з питань професійної орієнтації населення створено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України. Проект відповідної постанови розробило Міністерство праці та соціальної політики з метою  посилення координації профорієнтаційної діяльності центральних органів виконавчої влади, а також підвищення ролі сторін соціального діалогу у її проведенні та управлінні нею.  

«Утворення Ради дозволить посилити вплив професійної орієнтації на збалансування попиту і пропозиції на ринку праці у кризових умовах, а у подальшому підвищить ефективність формування, відтворення та збереження трудового ресурсу держави», - зазначила міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова.

Конфедерація роботодавців України, яка делегувала до складу Ради з питань професійної орієнтації Виконавчого Віце-президента Мірошниченка О.В. та директора департаменту з організаційної роботи Ткаченка К.А. вважає, що питання підготовки в Україні кваліфікованої робочої сили в системі професійної освіти і навчання, підвищення престижу робітничих професій є не просто питаннями трудових ресурсів для забезпечення інноваційного постіндустріального розвитку держави, а стає досить значущим для забезпечення національної безпеки країни. 

Забезпечення економічної і соціальної стабільності в країні взаємопов’язане з підвищенням конкурентоздатності та мобільності всіх соціальних верств і груп громадян на ринку праці. Тому питання розвитку системи профосвіти і навчання протягом всього життя є актуальним на сьогодні. Це обумовлюється підвищенням вимог роботодавців до компетенцій працівників, в тому числі до випускників навчальних закладів; демографічним старінням робочої сили і зростанням частки осіб, які отримали професійну освіту декілька десятиліть тому назад, внаслідок чого іх компетенції не відповідають сучасним вимогам; розвитку існуючих і появою нових технологій, що потребує нових знань та вмінь працівників.

Конфедерація роботодавців України вважає за доцільне проведення першого засідання Ради у першій половині березня 2009 року.

Прес-служба Конфедерації роботодавців України