Вирішення проблеми розвитку трудоресурсного потенціалу України

20 бер. 2009

19 березня 2009 року відбулось чергове засідання Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України під головуванням Голови комісії, заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Зайчука Б.О.
 
На засіданні було розглянуто питання розвитку трудоресурсного потенціалу та шляхи досягнення збалансованості обсягів і напрямів підготовки кадрів у відповідності до потреб економіки України.
 
У засіданні взяли участь заступник Міністра економіки України Юрій Вітренко, заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха, представники Конфедерації роботодавців України, Міністерства праці та соціальної політики України, Академії педагогічних наук України, центральних органів виконавчої влади, науковці, освітяни.
 
Під час засідання учасниками було обговорено доповіді Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України.
 
У своєму виступі директор департаменту Конфедерації роботодавців України Кирило Ткаченко звернув увагу учасників засідання, що сьогодні є однакове розуміння проблематики розвитку трудоресурсного потенціалу та шляхів її вирішення серед зацікавлених сторін. Зауважив, що необхідно робити акцент на розвиток особистості, її базових компетенцій. Необхідно розпочати, за активною участю роботодавців, розроблення професійних стандартів побудованих на компетенціях, розвивати систему навчання протягом всього життя. Вніс пропозиції до проекту рішення Комісії в частині залучення роботодавців до розробки професійних стандартів та більш виваженого підходу до вирішення питання скорочення кількості професійно-технічних навчальних закладів.
 
Учасники засідання погодились з необхідністю розробки економічного прогнозу потреб країни у трудових ресурсах в розрізі професій та формуванні єдиної державної політики з розвитку трудоресурсного потенціалу на чолі з Кабінетом Міністрів України.
 
Як зауважив у своєму виступі Голова Комісії Борис Зайчук, що ми повинні дуже раціонально підходити до використання ресурсів, особливо фінансових. Це перш за все стосується формування та фінансування державного замовлення на підготовку кадрів.
 

Рішення Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу будуть доведені до відома центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій для використання в роботі, а також стануть основою для прийняття відповідних рішень Радою національної безпеки і оборони України.