Міжнародна наукова конференція "Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення"

23 бер. 2009

20 березня 2009 року відбулась Ювілейна міжнародна наукова конференція «Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення» присвячена 90-річчю Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, її засновникові та першому Голові академіку            В.І. Вернадському.
          Участь у конференції взяли представники владних структур, зокрема Данилишин Б.М., Патон Б.Є., Геєць В.М. та інші. Від Конфедерації роботодавців України участь у конференції взяв Мірошниченко О.В. - Виконавчий Віце-президент.  
         Основними напрямами роботи конференції були: вчення В.І. Вернадського в контексті глобальних трансформацій продуктивних сил, проблеми комплексного розвитку продуктивних сил України в сучасному вимірі та розгляд проблеми сучасної фінансово-економічної кризи