2 квітня 2009 року завершилась процедура укладення Меморандуму про взаємопорозуміння між всеукраїнськими організаціями роботодавців

3 квіт. 2009

МЕМОРАНДУМ
 про взаємопорозуміння
 
м.Київ                                                                                        22 березня 2009 р.
 
 
  Федерація роботодавців України, Конфедерація роботодавців України, Всеукраїнська асоціація роботодавців,
(далі – Сторони)
 
            розуміючи посилення кризових явищ практично в усіх сферах політичного, соціального та економічного життя, що зумовлює закриття виробництв, банкрутство, критичне зниження обсягів виробництва; відсутність конструктивних і ефективних дій влади, що може призвести до протистояння між роботодавцями та найманими працівниками, 
          
           усвідомлюючи свою відповідальність за захист національної економіки в умовах поглиблення фінансово-економічної та політичної кризи,
 
          прагнучи мінімізації цих негативних наслідків на вітчизняну економіку,
 
           визнаючи за мету – формування єдиного голосу бізнесу шляхом вироблення послідовної та узгодженої позиції,
 
          беручи до уваги наміри щодо встановлення між собою спільно скоординованих і погоджених взаємовідносин, направлених на реалізацію права роботодавців на участь у формуванні соціально-економічної політики держави,  
 
          виходячи з основних принципів діяльності Сторін : свободи об`єднання та гарантій діяльності, незалежності та рівноправності, самостійності та самоврядності,  аполітичності,
 
 
домовились про наступне :
 
1. Визначити пріоритетними напрямами консолідації своїх зусиль :
 
·        збереження конкурентоздатності української економіки, маючи на увазі, що тільки рентабельні підприємства здатні створювати та зберігати робочі місця, своєчасно виплачувати заробітну плату і сплачувати податки;
 
·        реформування трудового законодавства, в т.ч. системи колективно-договірних відносин, форм та систем оплати праці, охорони праці та соціального захисту працюючих.
 
2. З метою реалізації своїх повноважень та статутних завдань, Сторони   виходять з того, що їх інтересам відповідають: 
·        координація спільних дій щодо захисту інтересів бізнесу;
 
·        проведення щорічних всеукраїнських зборів всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців з метою визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики;
 
·        сприяння новоствореним всеукраїнським об`єднанням організацій роботодавців в координації їх роботи з суб`єктами цього Меморандуму;
 
·        представництво інтересів організацій роботодавців та їх об`єднань; 
 
·        спільне делегування представників для формування представницьких сторін роботодавців у складі:
 
         –  тристоронніх органів соціального діалогу;
         –  органів, що діють відповідно до законодавства про зайнятість населення та загальнообов`язкового державного соціального страхування;
         –  інших організаційних утворень, де здійснюється представництво інтересів роботодавців.
 
3. Сторони визнають, що задля реалізації вищезазначених напрямів використовуються наступні механізми соціального діалогу: 
·      дво-, тристоронні консультації для вироблення єдиної узгодженої позиції та напрацювання відповідних документів;    
·      узгодження позицій щодо ведення колективно-переговорного процесу з укладення колективних угод; 
·      участь у дво-, тристоронніх органах, що діють на засадах соціального партнерства. 
Цей Меморандум складений у шести автентичних примірниках.  
 
 
Федерація роботодавців України                                   Голова Ради                                            Ю.А. Бойко
 
Конфедерація роботодавців України                            Президент                                                О.Б. Соколовський
 
Всеукраїнська асоціація роботодавців                        в.о. Президента                                      В.М. Биковець