Представник Конфедерації роботодавців взяв участь у роботі колегії Міносвіти

28 серп. 2009

Виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України, Олексій Мірошниченко взяв участь у роботі колегії Міністерства освіти і науки України «Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2008/2009 навчальному році та пріоритетні завдання на 2009/2010 навчальний рік».
Виступаючи на колегії О.Мірошниченко зазначив що настав час приведення системи освіти у відповідність до вимог ринку праці, викликам глобалізації з метою її подальшого розвитку та забезпечення вітчизняної економіки кваліфікованими кадрами, підвищення трудової мобільності. «Необхідно здійснити акцент на професійній освіті, виправити дисбаланс, коли система вищої школи готує у 6,2 рази більше ніж професійна школа», - зазначив він у своєму виступі. Також Олексій Мірошниченко наголосив про те що роботодавці зацікавлені у активній співпраці з Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України в напрямках побудови Національної рамки кваліфікацій, розробки професійних стандартів, реформуванні управління та фінансування системи освіти, опрацюванні проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій» та внесенні відповідних змін до чинного законодавства.
У засіданні колегії також взяли участь галузеві міністерства, відомства та інші організації роботодавців України.
Особливістю засідання колегії стало те, що вона проводилася в режимі аудіо-відеоконференцзв‘язку.