Відео конференція з обговорення досвіду розбудови Національних рамок кваліфікацій в Європейському Союзі та їх співставлення з Європейською рамкою кваліфікацій

16 жовт. 2009

У відео конференції взяли участь експерти Комітету Великобританії з зайнятості та вмінь, Британської Ради, Європейського фонду навчання, Міністерства освіти і науки України, Конфедерації роботодавців України, Академії педагогічних наук України, Національного офісу TEMPUS в Україні.
 
Під час відео конференції учасники погодились, що при створені національної рамки кваліфікацій необхідна участь всіх соціальних партнерів, які однаково добре розуміють кваліфікаційні рівні, умови переходу. Дуже важливим є розуміння дескрипторів, як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами, що забезпечить інтеграцію національної рамки кваліфікацій до міжнародних систем.
 
Особливу увагу необхідно приділити системі контролю якості навчання. Для цього необхідно точно описати результати навчання, запровадити зовнішній елемент контролю. В цьому напрямку цілком можливе використання досвіду Болонського процесу учасником якого є Україна.
 
Стосовно національного законодавства про систему кваліфікацій, то закон повинен бути рамковим та гнучким до змін. Він повинен описувати учасників, їх ролі, функції, відповідальність. Процес побудови національної рамки складний та довгий, тому необхідно мати постійну групу фахівців для її впровадження.

Результати обговорення будуть використані під час обговорення проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій» (рег. № 4843 від 16 липня 2009 року) внесеного народним депутатом України О. Шевчуком на круглому столі 21 жовтня 2009 року, який організовано Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.