Круглий стіл Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці з обговорення проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій»

22 жовт. 2009

21 жовтня 2009 року Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці було проведено круглий стіл з обговорення проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій» (рег. № 4843) внесеного народним депутатом України О. Шевчуком.
 
Круглий стіл було організовано Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці спільно з Конфедерацією роботодавців України та сприяння відділу культури Посольства Великобританії в Україні («Британська Рада»).
 
У засіданні круглого столу взяли участь народні депутати України, представники всеукраїнських об’єднань роботодавців, всеукраїнських професійних спілок та їх об’єднань, центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських громадських організацій, науковці, освітяни, національні та міжнародні експерти.
 
Перший заступник голови Комітету Олег Шевчук, представляючи законопроект, наголосив, що в Україні сьогодні гостро постала проблема підготовки кваліфікованих кадрів, суттєвого реформування також потребує внутрішній ринок праці. Проведення реформи, з одного боку, пов'язано із дефіцитом трудових ресурсів, здатних працювати на сучасному обладнанні, вільно володіти професійною іноземною мовою, з іншого боку - явищами глобалізації, які, зокрема, пов'язані із взаємопроникненням ринків праці, підвищеною мобільністю трудових ресурсів.

О. Шевчук наголосив на необхідності розвитку особистості, забезпечення конкурентоздатності трудових ресурсів, а також постійного вдосконалення навичок за принципом "навчання протягом життя".

Своєчасне та ефективне запровадження національної кваліфікаційної рамки дозволить працівникам більш виважено ставитися до вибору майбутньої спеціальності, самостійно будувати траєкторію власного кар’єрного розвитку, бути готовими до змін на внутрішньому та міжнародному ринках праці, мати можливість постійно вдосконалюватися та підтверджувати свою кваліфікацію, бути конкурентоздатними на ринку праці та більш впевненіше почуватись у житті.

Метою законопроекту є запровадження Національної системи кваліфікації, яка, в свою чергу, орієнтована на формування єдиної, цілісної, відкритої та гнучкої системи кваліфікацій, що охоплюватиме всі рівні кваліфікації і види начальної, середньої, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти і навчання протягом життя, зближує систему освіти та ринок праці.
 
Під час обговорення учасники круглого столу загалом підтримали законодавчу ініціативу. Промовці відзначали, що розробка та запровадження Національної системи та рамки кваліфікацій є актуальним та нагальним у зв'язку із взятими на себе Україною зобов'язаннями щодо прискорення процесу реформ освіти. Зокрема, зазначалося, що шість європейських країн вже затвердили власні національні рамки кваліфікацій, ще 40 країн розробляють такі програми. Тому, наголошувалося, важливо рухатися у руслі загальноєвропейських ініціатив з огляду на євро інтеграційні прагнення України.
 
Також учасники відзначали, що закон, в разі його прийняття, забезпечить покращення загально-освітянського та професійного рівнів громадян, дозволить більш ефективно контролювати державні видатки, що спрямовуються на освіту в Україні, надасть особистості додаткових переваг під час працевлаштування та кар'єрного росту.

За результатами круглого столу учасники домовились створити робочу групу під керівництвом О. Шевчука з доопрацювання законопроекту перед винесенням його на перше читання до Парламенту.