В Україні може запрацювати принципово нова модель управління якістю вищої освіти

17 квіт. 2015

Уряд на своєму засіданні 15 квітня схвалив Статут Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти, фактично давши старт розбудові принципово нової моделі управління якістю вищої освіти.

Утворення Агентства передбачено положеннями Закону України "Про вищу освіту". До основних його повноважень відносяться - проведення ліцензійної експертизи на можливість провадження освітньої діяльності навчальним закладом, акредитація освітніх програм, аналіз якості освітньої діяльності ВНЗ.

Композиція Агентства передбачає наявність у його складі 3-х представників від СПО роботодавців на національному рівні.

На початку року ініціативна група, яка складалась з організацій, представники яких мають бути делеговані до складу Агентства, напрацювали критерії, яким мають відповідати його майбутні члени, серед яких:

• знання державної мови;

• вища освіта;

• досвід роботи з міжнародними і вітчизняними організаціями, що працюють у сфері освіти, та освітніми проектами (не менше 3 років);

• активна участь у робочих групах, присвячених реформуванню сфери освіти та кваліфікацій (не менше 3 років);

• активна участь у міжнародних і національних публічних заходах (конференціях, семінарах), присвячених реформуванню освіти та кваліфікацій (протягом не менше 3 років);

• добре знання однієї з основних мов ЄС що є додатковою перевагою для відбору кандидатів.

За результатами проведеного відбору поданих кандидатур, СПО роботодавців делегував до складу Агентства:

1. Колесникову Олену - заступника генерального директора Федерації металургів України;

2. Колишка Родіона - директора департаменту розвитку трудового потенціалу та КСВ Федерації роботодавців України;

3. Сергієнка Ігора - голову галузевої ради Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій роботодавців хімічної промисловості.

Департамент розвитку трудового потенціалу та КСВ готовий приймати пропозиції з удосконалення якості вищої освіти в цілому та навчального процесу в окремих ВНЗ за електронною адресою: rodion.kolyshko@fru.org.ua