СПО сторони роботодавців на національному рівні запропоновано шляхи розв`язання проблеми відшкодування витрат на оплату та доставку пільгових пенсій

24 лист. 2009

24 листопада ц.р. СПО сторони роботодавців на національному рівні проведено круглий стіл “Пільгові пенсії: проблеми та перспективи», в якому взяли участь представники комітетів ВРУ, Мінфіну, Мінпраці, Держгірпромнагляду, Пенсійного фонду, профспілок тощо.

На сьогодні 2,2 млн.осіб, що отримують пільгові пенсії. За списком № 1,2 роботодавці відповідно до законодавства змушені нести витрати з відшкодування пільгових пенсій: з 2004 року у розмірі 20% від загального розміру пенсії, з підвищення кожного року на 10%. З 2010 року відсоток відшкодувань досягне 80%. Але вже сьогодні такі витрати є непомірним фінансовим тягарем для роботодавців. На сьогодні роботодавець витрачає 3,2 млрд, грн. щорічно, заборгованість перед Пенсійним фондом з відшкодування цих витрат становить 2,6 млрд. грн. Так, на ВАТ «Техномашремонт» з 55-ти працюючих, 40 пенсіонерів-пільговиків. Розмір відшкодувань перевищує 200% ФОП, знизились обсяги виробництва та продуктивність праці, а підприємство на межі банкрутства. Як наслідок, підприємство не сплачуватиме податки, збори, ліквідуються робочі місця, збільшиться навантаження на Фонд соціального страхування на випадок безробіття, а Пенсійний фонд нестиме правонаступницькі зобов`язання по подальшій пожиттєвій виплаті пенсій пільговикам ліквідованого підприємства. Проблема одного такого підприємства наглядно ілюструє ризики для всіх інституцій і те, що проблема є ланцюговою і такою, що потребує вирішення як з боку безпосередніх зацікавлених, так і з боку інших учасників, які матимуть негативний вплив від цієї проблеми згодом.

Відшкодування витрат власником запозичене ще за радянських часів, коли держава була одноосібною власницею всіх підприємств. Все змінилося, коли бувші державні підприємства були приватизовані та не брали на себе зобов`язаня з відшкодування пільгових пенсій. За Законом України «Про пенсійне забезпечення» з 1992 року були встановлені пільги, роботодавець не відшкодовував витрати за списком № 1, але з 2004 року пільги були зняті.

 

Учасниками круглого столу були надані конкретні пропозиції щодо розв`язання цієї проблеми, в т.ч. щодо джерела покриття зазначених витрат :

        розподіл радянського боргу за зобов`язаннями з відшкодування пенсій до 1992 року або з часу приватизації підприємств і боргів нових власників;
        законодавче введення мораторію на подальше зростання питомої ваги роботодавців у відшкодуванні пільгових пенсій;
        збільшення розміру страхового внеску як більш перспективний і реальний механізм ніж покриття витрат за рахунок бюджету;
        перегляд критеріїв формування списків № 1,2 та підходів до атестації робочих місць;
        збільшення строку виходу на пільгову пенсію та стажу для призначення такого виду пенсії;
        передбачити замінний механізм такій пенсії підвищеними виплатами заробітної плати, зважаючи на високу смертність пільговиків.

 

За результатами круглого столу прийнято рішення створити робочу групу з внесення змін до законодавчих та підзаконних актів, винайдення інших шляхів розв`язання порушеної проблеми. До участі в роботі групи запрошуються усі зацікавлені, спеціалісти з охорони праці підприємств, на яких здійснюється відшкодування пільгових пенсій. Заявки для участі в робочій групі надсилати за адресою: fss@fru.org.ua