Побудова Національної рамки кваліфікацій – актуальне завдання

23 бер. 2010

19 березня 2010 року відбулись Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на яких було розглянуто питання «Концептуальні засади розроблення Національної рамки кваліфікацій в Україні».
 
В Загальних зборах взяли участь представники Верховної Ради України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Конфедерації роботодавців України, національні та міжнародні експерти, керівники навчальних закладів, науковці, ЗМІ.
 
В ході Загальних зборів учасники висловили свої думки щодо розроблення Національної рамки кваліфікацій, необхідність її співставлення з Європейською рамкою кваліфікацій, що забезпечить скорішу інтеграцію до Європейського простору, буде мотивувати людину до розвитку власної компетенції.
 
У своєму виступі Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Виконавчий Віце-президент Конфедерації Олексій Мірошниченко звернув увагу, що найголовнішим завданням на сьогодні є побудова конкурентоспроможної економіки, яка не можлива без чітких державних пріоритетів економічного розвитку держави, її місця в світовому розподілі праці; системи підготовки кваліфікованих кадрів, потреба в яких обумовлена новими технологіями та обладнанням, демографічною ситуацією; впровадження системи навчання протягом життя, в якому насамперед повинен бути зацікавлений працівник, а не тільки роботодавець; сучасної методології та прозорої процедури розробки професійних стандартів; визнання результатів неформального та спонтанного (інформального) навчання. Все це, як і Національна рамка кваліфікацій, є складовими Національної системи кваліфікацій.
 
Підсумовуючи результати співпраці Конфедерації роботодавців України з Національною академією педагогічних наук України, Міністерством освіти і науки України, Олексій Мірошниченко запропонував наступні напрямки подальшого співробітництва: спільне доопрацювання проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій»; прийняття Розпорядження КМУ «Про створення міжвідомчої групи з питань розробки НРК»; визначення конкретних інституцій з підготовки фахівців з методики розробки професійних стандартів; укладення Угоди про співробітництво; збільшення фінансування НАПНУ починаючи з 2010 року враховуючи нові можливі напрямки роботи Академії.

В своєму заключному виступі Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень зазначив, що питання розробки Національної рамки кваліфікацій є перспективним напрямком роботи Національної академії, її відповідних інститутів, яке повинно реалізовувати в тісній співпраці з Міністерством праці та соціальної політики України, Конфедерацією роботодавців України, навчальними закладами, в координації з народними депутатами України.