Розпочата робота над новим проектним документом з питань трудової міграції

24 бер. 2010

22 березня ц.р. відбулася зустріч представника Конфедерації Н.Гостєвої – директора департаменту правового забезпечення Конфедерації з Національним координатором МБП в Україні В.Кострицею, спеціалістом МОП з питань зайнятості, представником субрегіонального бюро МОП в Будапешті Н.Поповою та незалежним експертом з Італії Франческо Пантіка щодо підготовки нового проектного документу для України з питань трудової міграції. Предметом зустрічі стало обговорення національних пріоритетів, потреб та пропозицій Конфедерації, які можуть знайти відображення у зазначеному проектному документі.

Представниками МБП було поінформовано про питання, які планується покласти в основу проектного документу, зокрема, щодо імплементації та моніторингу застосування двосторонніх міжнародних угод у сфері трудової еміграції, вдосконалення законодавства з врегулювання діяльності агенцій з працевлаштування, створення умов для підтвердження набутих навичок, знань за кордоном після повернення до України, збирання статистичних даних щодо чисельності трудових мігрантів.

Н.Гостєвою було повідомлено про зацікавленість Конфедерації навчальним компонентом щодо створення умов для підтвердження навичок, знань, набутих протягом життя, чим Конфедерація займається з часу заснування. Також висловлена зацікавленість щодо ознайомлення з позитивними практиками, досвідом європейських країн, країн СНД у розвитку внутрішньої трудової міграції (мобільності робочої сили по території країни). Розвиток мобільності робочої сили дозволить здійснити територіальний та галузевий перерозподіл трудових ресурсів по країні, створить більш раціональну структуру зайнятості населення, значно збільшить можливості регіонів з високим промисловим потенціалом щодо перерозподілу їх ресурсів по території держави, чим суттєво зменшить кількість депресивних територій і, як наслідок, стане запобіжником поширенню нерегульованої зовнішньої трудової міграції. Представниками МБП було запропоновано зробити дослідження на предмет впливу мобільності робочої сили на запобігання нерегульованим зовнішнім міграційним потокам.