Розпочалися переговори з укладення Генеральної угоди на новий термін

7 квіт. 2010

6 квітня ц.р. відбулось засідання спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок з ведення колективних переговорів, укладення Генеральної угоди на новий строк. На засіданні були прийняті наступні рішення:
– створено секретаріат спільної робочої комісії у складі 5 осіб – по два представники від кожної із Сторін переговорів та один представник від секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України;
– затверджено Регламент спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок для ведення колективних переговорів з підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк;
 визначено термін дії Генеральної угоди – три роки;
– визнано оптимальною наступну структуру Генеральної угоди на 2010-2012 роки :
Загальні положення
Розділ І. Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості
Розділ ІІ. Оплата праці
Розділ ІІІ. Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища
Розділ ІV. Соціальний захист працівників
Розділ  V. Задоволення духовних потреб населення
Розділ VІ. Соціальний діалог
Заключні положення.

До 19 квітня сторони формують робочі групи з розробки розділів Генеральної угоди на новий строк та проводять перші організаційні засідання відповідних робочих груп з метою визначення етапності (термінів) підготовки розділів проекту Генеральної угоди та графіку їх розгляду на засіданнях спільної робочої комісії.

Наступне засідання спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок з ведення колективних переговорів, укладення Генеральної угоди на новий строк відбудеться 19 квітня, де обговорюватимуться графік розгляду розділів проекту Генеральної угоди, результати розгляду робочими групами сторін Загальних та Заключних положень проекту Генеральної угоди на 2010-2012 роки та визначатиметься дата наступного засідання спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок.