Реалізується «Туринський процес», який було започатковано Європейським фондом навчання на початку 2010 року

30 квіт. 2010

28 квітня 2010 року у представництві Європейської Комісії в Україні відбулась відео конференція (Київ – Турин) з попереднього обговорення аналітичної записки щодо стану професійної освіти та навчання в Україні.

В обговоренні взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Конфедерації роботодавців України, Федерації роботодавців України, Національної академії педагогічних наук України, експерти Представництва Європейської Комісії в Україні та Європейського фонду навчання (ЄФН). Від Конфедерації роботодавців України в обговоренні взяв участь директор департаменту Кирило Ткаченко.

Формат відео конференції для обговорення поточних питань є дуже ефективним інструментом, який дозволяє оперативно та змістовно обмінятись думками, незважаючи на відстані між учасниками дискусії. Ефективність цього інструменту спілкування було продемонстровано минулого року, коли Конфедерація роботодавців України спільно із Британською Радою провели низку відео конференцій з ЄФН та українськими експертами щодо принципів побудови Національної системи кваліфікацій в Україні.

Метою «Туринського процесу» є забезпечення стислого документального аналізу реформування професійної освіти і навчання в кожній країні, який включає аналіз політичних тенденцій, викликів, обмежень, а також аналіз найкращого досвіду та можливостей з метою підтримки політики країн та вдосконалення внеску професійної освіти та навчання до сталого розвитку, зокрема до конкурентоспроможності та соціальної злагоди.

«Туринський процес» складе основу для рекомендацій Європейській Комісії щодо визначення зовнішньої підтримки з боку Європейського Союзу.

Аналітичну записку в Україні представив її розробник – департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Відповідальний за розвиток стосунків ЄФН з Україною Тімо Куусела підкреслив, що в остаточному вигляді аналітична записка повинна бути узгоджена із соціальними партнерами, тому що співпраця бізнесу і освіти є запорукою розвитку економіки. Цьому аспекту Європейська Комісія приділяє особливу увагу, що знайшло своє відображення в «Туринському процесі». Пан Куусела також звернув увагу на те, що під терміном «професійна освіта» слід розуміти всі рівні освіти, що для Україні означає весь спектр закладів освіти від ПТНЗ до вищих навчальних закладів.

За браком часу учасники конференції обговорили лише незначну частину зауважень до аналітичної записки, які були надані експертами ЄФН.

Коментуючи питання ЄФН щодо участі соціальних партнерів у розробці нормативно-правових документів стосовно реформування професійної освіти, Кирило Ткаченко поінформував про стан доопрацювання проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій», про розробку проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо проведення експерименту з розробки державного стандарту професійно-технічної освіти у галузі ресторанного обслуговування. Пан Ткаченко підкреслив, що ці документи є результатами реалізації в Україні проекту ЄФН «Національні рамки кваліфікацій» спільно із Конфедерацією роботодавців України та мережі ресторанів «Козирна Карта», який, на жаль, не знайшов свого відображення в аналітичній записці. Пан Ткаченко також зазначив, що сьогодні бізнес має єдиний голос, яким є Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (СПО), розвивається діалог влади із СПО, який об’єднує всі всеукраїнські організації роботодавців. В цьому напрямку є підтримка з боку Міністра освіти і науки України, про що він заявив на підсумковій колегії Міністерства 22 квітня 2010 року в Харкові, а також Національної академії педагогічних наук України, загальними зборами якої було визначено розробку національної рамки кваліфікацій одним із пріоритетів її діяльності.

За результатами обговорення директор департаменту професійно – технічної освіти Міністерства освіти і науки України Тимофій Десятов запевнив, що аналітична записка буде доопрацьована та погоджена із соціальними партнерами до 28 травня 2010 року, коли планується провести національний семінар з обговорення та підтвердження аналітичної записки.