Змінити механізм співпраці держави та неурядових туристичних організацій

30 лип. 2010

Голова Ради Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська Федерація роботодавців у сфері туризму України», Голова Ради Федерації роботодавців м. Києва Павло Цируль звернувся до керівництва Міністерства культури і туризму України та Державної служби туризму і курортів з пропозицією щодо розробки і впровадження механізмів бюджетного фінансування діяльності професійних неурядових неприбуткових організацій (громадських організацій, організацій роботодавців) в рамках реалізації заходів, передбачених чинними цільовими програмами.
 
"Давно назріла необхідність розробки та впровадження сучасних механізмів фінансування розвитку сфери туризму, готельного господарства і курортів, що особливо актуально в контексті забезпечення належної підготовки туристичної інфраструктури до проведення в Україні у 2012 році фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу”, - зауважив Павло Цируль.
У сфері туризму і курортів можливе фінансування діяльності професійних неурядових неприбуткових організацій в рамках реалізації заходів, передбачених чинними цільовими програмами.

На думку експертів ФРТУ, такими заходами можуть бути:
-         розробка та впровадження сучасних стандартів обслуговування туристів у готелях та інших засобах розміщення;
-         підготовка персоналу підприємств сфери туризму, готельного господарства і курортів (в тому числі волонтерів), в першу чергу у містах проведення фінальної частини ЄВРО-2012;
-         розробка та облаштування туристичних маршрутів, в першу чергу у регіонах, в обласних центрах яких передбачене проведення матчів фінальної частини чемпіонату;
-         організація консультацій підприємств сфери туризму і курортів з різних питань організації та ведення бізнесу;
-         реалізація заходів маркетингового просування національного туристичного продукту України на внутрішньому та міжнародному ринках;
-         рекламно-інформаційне супроводження вказаного маркетингового просування, в тому числі шляхом участі у виставкових заходах та підтримки відповідних інтернет-ресурсів;
-         видання друкованої продукції про розвиток туристичного та курортного потенціалів України;
-         організація та проведення аналітичних та моніторингових досліджень з різних проблем розвитку туристичного ринку.

Така системна робота має стати свідченням реального впровадження моделі державного-приватного партнерства у сфері туризму і курортів. Такий підхід широко використовується у інших органах державної влади, зокрема, у Міністерстві України з питань сім’ї, молоді і спорту, та сприяє вирішенню завдань проведення відповідної державної політики за допомогою використання потенціалу професійних неурядових неприбуткових організацій".
Можливість фінансування діяльності громадських організацій не заборонена вимогами Бюджетного кодексу України і фактично легітимизована постановами Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 165 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування», від 26 березня 2008 р. № 236 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів».

Вказана пропозиція узгоджується з вимогами та заходами державних цільових програм, зокрема, у сфері туризму і курортів. Так, у Державній програмі розвитку туризму на 2002 – 2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583 «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки» зазначається, що заходи Програми реалізуються в тому числі з використанням ресурсу громадських організацій. Вказаною Програмою передбачена реалізація низки заходів, які можуть бути ефективно вирішені на засадах державно-приватного партнерства із залученням потенціалу неурядових організацій (громадських організацій, організацій роботодавців).
 
"Ми запропонували скликати нараду за участю спеціалістів Міністерства культури і туризму України, Державної служби туризму і курортів, інших зацікавлених органів державної влади, професійних неурядових неприбуткових структур, організацій роботодавців, на якій розглянути практичні питання запровадження механізму бюджетного фінансування діяльності професійних неурядових неприбуткових організацій в рамках реалізації заходів, передбачених чинними цільовими програмами, - відзначає Павло Цируль. Всеукраїнська федерація роботодавців у сфері туризму України (ФРТУ) готова надати повну організаційну та експертну підтримку реалізації вказаної пропозиції, включаючи і участь експертів ФРТУ у підготовці проектів відповідних нормативно-правових актів на навчання персоналу професійних неурядових неприбуткових організацій.