Засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України

27 серп. 2010

26 серпня 2010 року відбулось засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України «Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011 навчальний рік».

В ході засідання було заслухано та обговорено доповідь Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника «Стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в умовах соціально-економічних реформ країни».

У своєму виступі в ході обговорення доповіді Міністра член Колегії, Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Виконавчий Віце-президент Конфедерації Олексій Мірошниченко зазначив про необхідність невідкладного прийняття Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, в якій обов’язково передбачити:
1.     Систему формування повноцінного державного замовлення, як сумарний показник державних замовлень регіонів виходячи з територіальних програм розвитку та реальних потреб економіки;
2.     Чітке розмежування понять «державне замовлення» та «навчання за державні кошти»;
3.     Розроблення Національної рамки кваліфікацій до якої внести критерії, які можливо оцінити з подальшім порівнянням з міжнародними системами, перш за все Європейською рамкою кваліфікацій;
4.     Розроблення методики створення та оновлення кваліфікаційних характеристик професій (професійних стандартів) за участю роботодавців;
5.     Реформування існуючого порядку розробки та оновлення кваліфікаційних характеристик професій, Державних стандартів освіти.
6.     Забезпечити реалізацію пілотних проектів з розробки професійних стандартів за участю роботодавців та проектів міжнародної технічної допомоги із залученням кращого міжнародного досвіду;
7.     Розроблення стандартів оцінювання результатів навчання виходячи з принципу «хто навчає – той не оцінює»;
8.     Передбачити взаємну відповідальність навчального закладу, учня, роботодавця за результати підготовки;
9.     Розроблення системи фінансування за принципом «гроші йдуть за учнем», що дозволить формувати державне замовлення та внесе елемент конкуренції на ринок освітніх послуг;
10.Розширення повноважень керівника учбового закладу щодо розпорядження коштами з проведенням відповідної підготовки таких керівників до роботи в умовах конкуренції;
11.Вивчення питання оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів всіх форм власності та підпорядкування з метою їх укрупнення без втрати державної форми власності навчальних закладів. Опрацювати питання створення регіональних та вертикально-інтегрованих навчальних кластерів (школа - ПТНЗ - ВНЗ);
12.Вивчення питання впровадження професійної спрямованості навчання у старших класах середньої школи з метою створення умов для більш скорішого виходу молоді на ринок праці та введення практиорієнтованого навчання у старших класах середньої школи, переважного отримання повної середньої освіти у загальноосвітніх середніх закладах.
13.Запровадження принципів соціального діалогу в системі ПТО;
14.Розроблення конкретних заходів з підвищення престижу кваліфікованої праці.

Олексій Мірошниченко також наголосив на активізації роботи Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти та привітав присутніх із Днем знань, який наближається.