У роботодавців викликає занепокоєння ситуація з оплатою праці працівників бюджетної сфери

14 жовт. 2010

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні розглянув лист Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці стосовно інформації Рахункової палати України від 13.09.2010 „Щодо упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки”. Відповідні висновки містяться у листі Голови СПО Олексія Мірошниченка на ім’я Голови Комітету Василя Хара.

Ситуація з оплатою праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки (далі - ЄТС) викликає занепокоєння, оскільки розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС встановлено на рівні, значно нижчому законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Така позиція Уряду свідчить про свідоме порушення ним вимог чинного законодавства з питань оплати праці та дискримінацію працюючих у бюджетній сфері і залишається безкарною. У той же час, випадкове неналежне виконання роботодавцями приватного сектору економіки зазначених норм, тягне за собою адміністративну, кримінальну відповідальність.

Наслідком рішень Кабінету Міністрів України стало те, що у 2010 році встановлено однакові посадові оклади у розмірі мінімальної зарплати працівникам з 1 по 7 тарифний розряд. Такий підхід, на думку роботодавців, підриває основи диференціації оплати праці залежно від кваліфікації працівників та є зрівнялівкою. Низька заробітна плата є основною причиною різкого падіння престижу професії педагога, медика, культурно-освітнього працівника, відтоку з галузей висококваліфікованих фахівців.

Разом з тим, встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", потребуватиме додаткових видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери, джерела покриття таких видатків невідомі. Викладене вище свідчить, що оплата праці в бюджетній сфері потребує змін, йдеться у листі.

До складу робочої групи з опрацювання інформації Рахункової палати України та проекту рішення Комітету Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні пропонує включити Вікторію Вериженко, заступника директора Департаменту соціально-економічної політики Федерації роботодавців України.