Відбувся міжнародний семінар із освітньої політики, який було організовано Європейським фондом навчання

18 жовт. 2010

14 – 15 жовтня 2010 року у Києві проходив міжнародний семінар на тему «Нові шляхи в професійній та вищій освіті: Чи могла би професійно-орієнтована освіта сприяти забезпеченню України висококваліфікованою робочою силою?».
 
В семінарі взяли участь народні депутати України, представники Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Конфедерації роботодавців України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Державної служби зайнятості, Федерації профспілок України, керівники учбових закладів та підприємств, співробітники Європейського фонду навчання (ЄФН), Представництва Європейської комісії в Україні та Британської Ради, національні та міжнародні експерти. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні представляв Олексій Мірошниченко, Конфедерацію роботодавців України Кирило Ткаченко.
 
В ході семінару учасникам було представлено досвід Фінляндії та Великої Британії з побудови національних систем освітніх рівнів та ступенів, їх взаємозв’язок з кваліфікаційними рівнями, можливість гнучкої побудови кар’єри, систем визнання результатів попереднього навчання. Також учасникам було представлено результати дослідження, яке провів ЄФН у співпраці із Національною академією педагогічних наук України щодо існуючої в Україні системи освітніх рівнів та ступенів, освітніх траєкторій у середній, професійно-технічній та вищій освіті. У дослідженні також було розглянуто можливі варіанти створення альтернативних освітніх траєкторій та рішень, які б забезпечили сильніший нахил до професіоналізації процесу навчання та курикулуму з особливим акцентом на етапі переходу між середньою та практико орієнтованою вищою освітою.
 
Під час фахової дискусії учасники семінару зазначили, що ринок освітніх послуг в Україні повинен орієнтуватись на потреби ринку праці, впровадження Національної рамки кваліфікацій – це є основа для перегляду державних освітніх стандартів, в Україні існує нагальна потреба у відокремлені старшої школи від базової з одночасним впровадження практико орієнтованого навчання, у державі повинно бути створено дієві та ефективні інструменти економічної мотивації роботодавця до активної співпраці із системою освіти. 

Рекомендації та результати обговорення буде враховано при визначенні майбутнього плану дій, перш за все, при обговоренні проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій» (рег. № 7215 від 05.10.2010 р.) внесеного народними депутатами Шевчуком О.Б. та Курилом В.С.