Роботодавці – за впровадження сучасних технологій управління персоналом

26 жовт. 2010

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні звернувся з листом до Міністра освіти та науки України Дмитра Табачника з питань впровадження сучасних технологій управління персоналом з метою дотримання стандартів (нормативів) обслуговування туристів у готелях та інших засобах розміщення. Це особливо актуально в контексті забезпечення належної підготовки туристичної інфраструктури до проведення в Україні у 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Розуміючи важливість та актуальність вказаної проблеми, Український національний комітет Міжнародної торгової палати – ICC Ukraine спільно з Всеукраїнською федерацією роботодавців у сфері туризму України (ФРТУ), яка входить до складу СПО, виступили з ініціативою  впровадити ефективну модель менеджменту персоналу на підприємствах, установах, організаціях, в тому числі – сфери туризму і курортів.

Ініціатива передбачає реалізацію проекту «Інвестиції в людей – ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки» на основі можливого використання міжнародної моделі (концепції) “Investors in People”. Вона  є єдиною у світі стандартизованою технологією у питаннях управління людьми. Концепція дозволяє побудувати ефективну модель управління в будь-якій установі (міністерстві, відомстві, підприємстві, організації) для досягнення ефективного виконання цілей та завдань, що, в свою чергу, позитивно впливає на ефективність діяльності підприємств і на процес  економічного розвитку країни в цілому.Перевагами від впровадження концепції є підвищення продуктивності та конкурентоспроможності, збільшення фінансових показників,  забезпечення  зростання якості сервісу,  підвищення інвестиційної привабливості.

Запропонована ініціатива базується на вивченні досвіду Швеції, Великобританії, Австрії, Чехії, Польщі та інших країн та  гармонізується з пріоритетним вектором стратегії ICC Ukraine – сприяння процесу інтеграції українського бізнесу до міжнародної спільноти, конструктивному запозиченню Україною на рівні державного регулювання та приватної ділової практики сучасного світового міжнародного та професійного досвіду галузевого та універсального значення для підвищення конкурентоспроможності національних підприємств. Ця технологія застосовується  у 70 країнах світу.

Вказана пропозиція є особливо актуальною в контексті забезпечення належної підготовки технологій туристичного обслуговування та персоналу до проведення Євро-2012. Відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення Євро-2012 передбачено реалізацію низки заходів щодо кадрового забезпечення фахівців та волонтерів, до виконання яких, на думку роботодавців, може бути використана модель (концепція) “Investors in People”.

Вказана пропозиція узгоджується з вимогами та заходами інших державних цільових програм, зокрема, у сфері туризму і курортів. Так, у Державній програмі розвитку туризму на 2002 – 2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583,  зазначається, що розвиток туристичної  сфери зумовлює  необхідність удосконалення системи підготовки кадрів для туризму, щорічного збільшення обсягу підготовки висококваліфікованих спеціалістів відповідно до реальних потреб, розроблення та впровадження сучасних освітніх технологій.

У листі СПО на ім’я Міністра освіти та науки України наголошується, що 60% витрат, пов’язаних із впровадженням проекту на конкретному підприємстві, відшкодовується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Враховуючи те, що відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення Євро-2012 МОН визначено головним розпорядником коштів для реалізації заходів щодо підготовки та перепідготовки волонтерів, стюардів та працівників сфери обслуговування, СПО просить підтримати проект «Інвестиції в людей – ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки». Це дозволить в стислі строки провести навчання персоналу та сертифікацію системи управління персоналом, а також підготувати доручення про розповсюдження інформації про цей проект серед підприємств, установ, організацій.